HTML JPG PDF XML XLT
 Product Family
MD

Konwertuj XLT na MD w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLT na MD. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLT, MD i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLT na MD za pomocą C#

Jak przekonwertować XLT na MD? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo programowo przekonwertować XLT na MD za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz XLT na MD w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLT na MD w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLT na MD. Prześlij plik XLT, a następnie po prostu zapisz go jako plik MD. Zarówno do odczytu XLT, jak i zapisu na MD można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie MD będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLT.

Przykładowy kod do konwersji XLT na MD
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLT na MD przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLT na MD? Programiści .NET mogą z łatwością załadować i przekonwertować XLT na MD w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik XLT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj XLT na MD, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLT na MD.

Biblioteka C# do konwersji XLT na MD

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Microsoft Excel, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego wchodzącą w skład pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz ich otwieranie. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów w starym formacie. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można później zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

MD Co to jest MD Format pliku

Pliki tekstowe utworzone w dialektach języka Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .MARKDOWN. Pliki MD są zapisywane w formacie zwykłego tekstu wykorzystującym język Markdown, który zawiera również symbole tekstu wbudowanego, definiujące sposób formatowania tekstu, taki jak wcięcia, formatowanie tabeli, czcionki i nagłówki. Pliki MD można przekonwertować na numer HTML za pomocą programu o nazwie Markdown. Język Markdown został wydany przez Johna Grubera.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLT DO BMP (Bitmapa)
XLT DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLT DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLT DO MD (Język Markdown)
XLT DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLT DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLT DO TXT (Dokument tekstowy)
XLT DO XLS (Format binarny Excela)
XLT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLT DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)