HTML JPG PDF XML XLT
 Product Family
XLSB

Zamień XLT na XLSB w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLT na XLSB. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLT, XLSB i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLT na XLSB za pomocą C#

Jak przekonwertować XLT na XLSB? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLT na XLSB za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź XLT do XLSB w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLT na XLSB w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLT na XLSB. Prześlij swój plik XLT, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSB. Zarówno do odczytu XLT, jak i zapisu XLSB można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSB będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLT.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLT na XLSB online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLT na XLSB przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLT na XLSB? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować XLT na XLSB w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik XLT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj XLT na XLSB, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLT na XLSB.

C# biblioteka do konwersji XLT na XLSB

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Excel Microsoft, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego, która jest częścią pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz otwieranie ich. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów starego formatu. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można dalej zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

XLSB Co to jest XLSB Format pliku

Format pliku XLSB określa binarny format pliku programu Excel, który jest zbiorem rekordów i struktur określających zawartość skoroszytu programu Excel. Zawartość może obejmować nieustrukturyzowane lub częściowo ustrukturyzowane tabele liczb, tekst lub zarówno liczby, jak i tekst, formuły, połączenia danych zewnętrznych, wykresy i obrazy. W przeciwieństwie do XLSX (który jest oparty na formacie pliku Open XML), XLSB reprezentuje binarny plik skoroszytu programu Excel. XLSB można szybciej odczytywać i zapisywać pliki, co czyni je przydatnymi do pracy z dużymi plikami. XLSB jest rzadko używany do przechowywania skoroszytów, ponieważ XLSX (a wcześniej XLS) to najczęściej wybierane przez użytkowników formaty plików do zapisywania skoroszytów. Można go otworzyć za pomocą Microsoft Office 2007 i nowszych.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLT DO BMP (Bitmapa)
XLT DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLT DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLT DO MD (język Markdowna)
XLT DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLT DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLT DO TXT (Dokument tekstowy)
XLT DO XLS (Format binarny Excela)
XLT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLT DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)