HTML JPG PDF XML XLT
 Product Family
XLSX

Konwertuj XLT na XLSX przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLT na XLSX. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu XLSX na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLT na XLSX za pomocą C#

Jak przekonwertować XLT na XLSX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLT na XLSX za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź XLT do XLSX w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLT na XLSX w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLT na XLSX. Prześlij swój plik XLT, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Zarówno do odczytu XLT, jak i zapisu XLSX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLT.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLT na XLSX online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLT na XLSX przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować XLT na XLSX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik XLT z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj XLT na XLSX, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji XLT na XLSX

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLT DO BMP (Bitmapa)
XLT DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLT DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLT DO MD (język Markdowna)
XLT DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLT DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLT DO TXT (Dokument tekstowy)
XLT DO XLS (Format binarny Excela)
XLT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLT DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)