HTML JPG PDF XML XLTX
 Product Family
SVG

Zamień XLTX na SVG w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLTX na SVG. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLTX, SVG i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLTX na SVG za pomocą C#

Jak przekonwertować XLTX na SVG? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLTX na SVG za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź XLTX do SVG w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLTX na SVG w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLTX na SVG. Prześlij swój plik XLTX, a następnie po prostu zapisz go jako plik SVG. Zarówno do odczytu XLTX, jak i zapisu SVG można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie SVG będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLTX.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLTX na SVG online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLTX na SVG przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLTX na SVG? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować XLTX na SVG w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik XLTX z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj XLTX na SVG, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLTX na SVG.

C# biblioteka do konwersji XLTX na SVG

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

XLTX Co to jest XLTX Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xltx reprezentują pliki szablonów programu Excel Microsoft, które są oparte na specyfikacjach formatu plików Office OpenXML. Służy do tworzenia standardowego pliku szablonu, który można wykorzystać do wygenerowania plików XLSX, które mają te same ustawienia, co określone w pliku XLTX.

Czytaj więcej

SVG Co to jest SVG Format pliku

Plik SVG to plik skalarnej grafiki wektorowej, który używa formatu tekstowego opartego na XML do opisywania wyglądu obrazu. Słowo Skalowalny odnosi się do faktu, że SVG można skalować do różnych rozmiarów bez utraty jakości. Opis tekstowy takich plików uniezależnia je od rozdzielczości. Jest to jeden z najczęściej używanych formatów do budowy strony internetowej i drukowania grafiki w celu uzyskania skalowalności. Format ten może być jednak używany tylko w przypadku grafiki dwuwymiarowej. SVG pliki można przeglądać/otwierać w prawie wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, w tym Chrome, Internet Explorer, Firefox i Safari.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLTX DO BMP (Bitmapa)
XLTX DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLTX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLTX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLTX DO MD (język Markdowna)
XLTX DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLTX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLTX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLTX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLTX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLTX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLTX DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLTX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLTX DO XLS (Format binarny Excela)
XLTX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLTX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLTX DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLTX DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
XLTX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLTX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLTX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLTX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)