PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells  for .NET

Wstaw pole wyboru do programu Excel via .NET

Wstaw pola wyboru za pomocą Aspose.Cells' API bez żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF itp.

Jak wstawić pole wyboru do pliku programu Excel za pomocą C#

Aby wstawić CheckBox do pliku Excela, użyjemy

Aspose.Cells for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i rozdzielania dokumentów API dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroki, aby wstawić CheckBox do pliku Excel za pośrednictwem C#

Potrzebujesz aspose.cells.dll, aby wypróbować następujący przepływ pracy we własnym środowisku.

Tworzenie wystąpienia obiektu Workbook. (lub-> Załaduj plik XLSX z pełną ścieżką).

  • Wybierz arkusz roboczy za pomocą jego indeksu.
  • Użyj dodaj metodę aby wstawić pole wyboru w wybranym arkuszu
  • Zapisz skoroszyt w formacie XLSX.

wymagania systemowe

Aspose.Cells for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

  • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub Xamarin Platforms
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio
  • Dodaj odniesienie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie — zainstaluj z NuGet za pomocą przycisku Pobierz powyżej
 

Wstaw pole wyboru — C#

 
  • O Aspose.Cells for .NET API

    Aspose.Cells API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania Microsoft formatów programu Excel do różnych formatów. Ponadto może być używany do tworzenia kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells to samodzielny numer API i nie wymaga żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub OpenOffice.