XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
ODS

Połącz FODS z ODS przez C#

Szybka biblioteka C# do łączenia FODS z ODS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w C#. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz FODS z ODS za pomocą C#

Jak scalić FODS z ODS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo połączyć programowo FODS z ODS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Połącz FODS z ODS w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć FODS z ODS w Aspose.Cells for .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć FODS z ODS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku ODS. Jeśli opracujesz kod w C#, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład C#, który łączy numery FODS z ODS.

Bezpłatne połączenie online FODS z ODS w C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak połączyć FODS z ODS za pośrednictwem C#

Chcesz scalić FODS z ODS programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 • Załaduj plik FODS z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

.NET biblioteka do połączenia FODS z ODS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Nasz produkt jest w pełni wieloplatformowy i obsługuje Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

FODS Co to jest FODS Format pliku

Plik z rozszerzeniem .fods jest typem formatu dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który przechowuje dane w wierszach i kolumnach. Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Plików FODS nie można otworzyć za pomocą programu Excel, innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego firmy Microsoft. Pliki FODS można zapisać jako ODS za pomocą pakietu LibreOffice i można je konwertować do innych formatów, takich jak XLS i XLSX.

Czytaj więcej

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na XML i jest jednym z kilku podtypów w rodzinie Open Document Formats (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 publikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Szereg aplikacji w systemie Windows oraz innych systemach operacyjnych może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Korzystając z numeru C#, można również łączyć pliki z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz FODS z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz FODS z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz FODS z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz FODS z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz FODS z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz FODS z MD (język Markdowna)
Połącz FODS z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz FODS z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz FODS z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz FODS z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz FODS z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz FODS z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz FODS z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz FODS z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz FODS z XLS (Format binarny Excela)
Połącz FODS z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz FODS z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz FODS z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz FODS z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz FODS z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz FODS z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal FODS do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz FODS z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz FODS z JSON (Notacja obiektu JavaScript)