XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
XPS

Połącz MHTML z XPS przez C#

Szybka biblioteka C# do łączenia MHTML z XPS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w C#. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz MHTML z XPS za pomocą C#

Jak scalić MHTML z XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo połączyć programowo MHTML z XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Połącz MHTML z XPS w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć MHTML z XPS w Aspose.Cells for .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć MHTML z XPS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku XPS. Jeśli opracujesz kod w C#, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład C#, który łączy numery MHTML z XPS.

Bezpłatne połączenie online MHTML z XPS w C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak połączyć MHTML z XPS za pośrednictwem C#

Chcesz scalić MHTML z XPS programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 • Załaduj plik MHTML z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

.NET biblioteka do połączenia MHTML z XPS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Nasz produkt jest w pełni wieloplatformowy i obsługuje Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

MHTML Co to jest MHTML Format pliku

Pliki z rozszerzeniem MHTML reprezentują format archiwum strony internetowej, który może być tworzony przez wiele różnych aplikacji. Format ten jest znany jako format archiwum, ponieważ zapisuje kod internetowy HTML i powiązane zasoby w jednym pliku. Zasoby te obejmują wszystko, co jest powiązane ze stroną internetową, takie jak obrazy, aplety, animacje, pliki audio i tak dalej. Pliki MHTML można otwierać w różnych aplikacjach, takich jak Internet Explorer i Microsoft Word. Microsoft Windows używa formatu pliku MHTML do rejestrowania scenariuszy problemów zaobserwowanych podczas korzystania z dowolnej aplikacji na Windows, która powoduje problemy. Format pliku MHTML koduje zawartość strony podobnie do specyfikacji zdefiniowanych w komunikacie message/rfc822, który jest specyfikacją związaną z wiadomościami e-mail w postaci zwykłego tekstu.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu informacji dokumentu . W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą na PDF, ale nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDF z wielu powodów. Microsoft zapewnia program Document Writer XPS domyślnie począwszy od Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można wygenerować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając C#, można również łączyć mhtml z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz MHTML z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz MHTML z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz MHTML z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz MHTML z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz MHTML z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz MHTML z MD (język Markdowna)
Połącz MHTML z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz MHTML z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz MHTML z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz MHTML z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz MHTML z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz MHTML z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz MHTML z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz MHTML z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz MHTML z XLS (Format binarny Excela)
Połącz MHTML z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz MHTML z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz MHTML z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz MHTML z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz MHTML z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz MHTML z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal MHTML do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz MHTML z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz MHTML z JSON (Notacja obiektu JavaScript)