XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
ODS

Połącz ODS z ODS przez C#

Szybka biblioteka C# do łączenia ODS z ODS. Skorzystaj z naszej konwersji Excel API, aby opracować zaawansowane, niezależne od platformy oprogramowanie w C#. Jest to profesjonalne rozwiązanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów Excela.

Scal ODS z ODS za pomocą C#

Jak połączyć numer ODS z numerem ODS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo programowo połączyć ODS z ODS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Scal ODS z ODS w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć ODS z ODS w Aspose.Cells for .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć ODS z ODS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine w celu łączenia plików, a następnie zapisz je w pliku ODS. Jeśli opracujesz kod w C#, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład C#, który łączy ODS z ODS.

Przykładowy kod do połączenia ODS z ODS w C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak połączyć ODS z ODS przez C#

Chcesz programowo połączyć ODS z ODS? Podstawowy dokument służący do łączenia i łączenia Aspose.Cells for .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 • Załaduj plik ODS z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż nazwę pliku wyjściowego jako parametr.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub dowolnym innym kompatybilnym programie.

.NET biblioteka do połączenia ODS z ODS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że w Twoim systemie znajdują się następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Nasz produkt jest w pełni wieloplatformowy i obsługuje Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na języku XML i jest jednym z kilku podtypów rodziny formatów dokumentów otwartych (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez firmę OASIS. Wiele aplikacji na Windows, a także na innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na języku XML i jest jednym z kilku podtypów rodziny formatów dokumentów otwartych (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez firmę OASIS. Wiele aplikacji na Windows, a także na innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając numeru C#, można także łączyć oferty z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz numery ODS z DOCX (Microsoft Dokument Word)
Scal ODS z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz numery ODS z EMF (Ulepszony format metapliku)
Połącz numery ODS z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz numery ODS z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz numer ODS z MD (Język Markdown)
Połącz numery ODS z MHTML (Format archiwum stron internetowych)
Połącz numery ODS z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz numery ODS z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz numery ODS z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz numery ODS z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz numery ODS z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz numery ODS z TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
Połącz numery ODS z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz numery ODS z XLS (Format binarny Excela)
Połącz numery ODS z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz numery ODS z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz numery ODS z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz numery ODS z XLT (Microsoft Szablon Excela)
Połącz numery ODS z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz numery ODS z XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
Scal ODS do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz numery ODS z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz numery ODS z JSON (Notacja obiektu JavaScript)