XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
XPS

Połącz XLT z XPS przez C#

Szybka biblioteka C# do łączenia XLT z XPS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w C#. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz XLT z XPS za pomocą C#

Jak scalić XLT z XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo połączyć programowo XLT z XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Połącz XLT z XPS w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć XLT z XPS w Aspose.Cells for .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć XLT z XPS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku XPS. Jeśli opracujesz kod w C#, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład C#, który łączy numery XLT z XPS.

Bezpłatne połączenie online XLT z XPS w C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak połączyć XLT z XPS za pośrednictwem C#

Chcesz scalić XLT z XPS programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 • Załaduj plik XLT z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

.NET biblioteka do połączenia XLT z XPS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Nasz produkt jest w pełni wieloplatformowy i obsługuje Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Excel Microsoft, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego, która jest częścią pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz otwieranie ich. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów starego formatu. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można dalej zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu informacji dokumentu . W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą na PDF, ale nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDF z wielu powodów. Microsoft zapewnia program Document Writer XPS domyślnie począwszy od Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można wygenerować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając C#, można również łączyć xlt z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz XLT z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz XLT z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz XLT z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz XLT z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz XLT z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz XLT z MD (język Markdowna)
Połącz XLT z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz XLT z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz XLT z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz XLT z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz XLT z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz XLT z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz XLT z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz XLT z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz XLT z XLS (Format binarny Excela)
Połącz XLT z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz XLT z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz XLT z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz XLT z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz XLT z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz XLT z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal XLT do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz XLT z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz XLT z JSON (Notacja obiektu JavaScript)
Połącz XLT z JPEG (JPEG Obraz)