Microsoft® Dzielenie plików programu Excel via .NET

Podziel pojedynczy dokument Excel na różne pliki przy użyciu kodu C# w aplikacjach opartych na .NET

 

.NET Biblioteka programu Excel jest w stanie podzielić dokument programu Excel na wiele arkuszy kalkulacyjnych w aplikacjach opartych na numerze .NET. Obsługiwane formaty plików to XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Podziel dokument programu Excel na wiele plików

Najprostszym sposobem dzielenia arkuszy plików Excela jest dostęp do wszystkich arkuszy za pomocą Karty pracy , Iteracja w każdym arkuszu i wywoływanie metody Kopiuj metoda. Na koniec zapisywanie go w określonej ścieżce.

  • Załaduj plik Excel z pełną ścieżką za pomocą Klasa skoroszytu .
  • Iteruj przez każdy arkusz
  • Utwórz nowy obiekt klasy skoroszytu
  • Skopiuj arkusz przez Metoda kopiowania
  • Wywołaj metodę Save() i podaj nazwę pliku (pełną ścieżkę) posiadającą odpowiedni SaveFormat.
C# Kod do dzielenia plików Excel
 

Podziel arkusz programu Excel na panele

Aby podzielić okno arkusza na panele, API zapewnia Metoda dzielona klasy arkusza, która udostępnia podzielony widok arkusza. Aby usunąć widok podzielony API zapewnia Metoda RemoveSplit . Na koniec zapisz go w określonej ścieżce.

C# Kod do podziału okna arkusza programu Excel
C# Kod do usunięcia podzielonego widoku panoramy