PNG JPG BMP TIFF XLSM
Aspose.Cells for .NET

Podziel formaty XLSM na C#

Natywny i wysokowydajny rozdzielacz XLSM wykorzystujący API po stronie serwera, bez użycia jakiegokolwiek oprogramowania typu Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Jak podzielić plik XLSM za pomocą C#

Aby podzielić plik XLSM, użyjemy

Aspose.Cells for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i rozdzielania dokumentów API dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroki podziału plików XLSM w C#

Podstawowy rozdzielacz z

Aspose.Cells for .NET

Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Załaduj plik XLSM z pełną ścieżką do podziału.
 • Iteruj po każdym arkuszu
 • Utwórz nowy obiekt klasy skoroszytu
 • Skopiuj arkusz przez Metoda kopiowania
 • Wywołaj metodę Save() i podaj nazwę pliku (pełną ścieżkę) oraz SaveFormat.Xlsm jako parametr.

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że w Twoim systemie znajdują się następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub platformami Xamarin
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio
 • Dodaj odniesienie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie — zainstaluj od NuGet, korzystając z przycisku Pobierz powyżej
 

Podziel plik XLSM - C#

 
 • Aspose.Cells API można używać do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania formatów Excel Microsoft do różnych formatów. Co więcej, można go używać do kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Numer Aspose.Cells jest samodzielnym numerem API i nie wymaga żadnego oprogramowania takiego jak Microsoft czy OpenOffice.

  Demo online Splittera na żywo XLSM

  Podziel dokument XLSM już teraz, odwiedzając naszą stronę Witryna internetowa z prezentacjami na żywo . Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie trzeba pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij plik XLSM, a zostanie on natychmiast podzielony.
    Otrzymasz link do pobrania.

  XLSM Co to jest XLSM Format pliku

  Pliki z rozszerzeniem XLSM to rodzaj plików arkuszy kalkulacyjnych obsługujących makra. Z aplikacyjnego punktu widzenia Makro to zestaw instrukcji służących do automatyzacji procesów. Makro służy do rejestrowania powtarzających się kroków i ułatwia wykonanie czynności poprzez ponowne uruchomienie makra. Makra są programowane w języku Visual Basic for Applications (VBA) Microsoft z poziomu skoroszytu programu Excel za pomocą edytora Visual Basic i można je bezpośrednio z niego uruchamiać/debugować.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane formaty podziału

  Używając numeru C#, można również podzielić duży plik na fragmenty wielu innych formatów plików, w tym.

  ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
  XLS (Format binarny Excela)
  XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
  XLSX (Plik Excela OOXML)