Aspose.Cells  for Python via Java

Python Interfejsy API analizowania arkuszy kalkulacyjnych Excel

Generuj, czytaj, zapisuj lub manipuluj arkuszami kalkulacyjnymi, a także eksportuj pliki Excel do wielu formatów w aplikacjach Python.

  Pobierz darmową wersję próbną
  
 

Aspose.Cells for Python via Java to szybki i niezawodny numer API do zadań przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych. Programiści mogą tworzyć proste lub złożone arkusze kalkulacyjne, manipulować i wyodrębniać informacje z plików Excel. API odczytuje wiele formatów Excela i może renderować arkusze do XPS, PDF, MHTML, HTML, zwykłego tekstu, obrazów i innych. Jest to najlepsze rozwiązanie do automatyzacji raportów Excela przy użyciu Pythona.

Zaawansowane Python Excel API Funkcje

Czytaj arkusze kalkulacyjne Excel

Renderuj arkusze kalkulacyjne do PDF, EMF i obrazów

Dostosuj arkusze w skoroszytach

Chroń / wyłącz ochronę arkuszy

Dodawaj obrazy i twórz wykresy

Twórz tabele przestawne i wykresy przestawne

Dodawaj i edytuj komentarze na poziomie komórki

Wyszukaj i zamień dane

Dziel i łącz komórki

Dodaj lub usuń grupowanie wierszy i kolumn

Ustaw formatowanie liczb

Przeczytaj i ustaw formuły

Skonfiguruj ustawienia strony

Dostosuj orientację strony, skalowanie, rozmiar papieru

Przeczytaj & napisz formatowanie warunkowe

Konwersja wielu formatów

Python Biblioteka Excel umożliwia konwersję plików Excel do PDF, XPS & HTML formatów. Niezawodna konwersja numeru API sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują wymiany plików w standardowych formatach branżowych.

Zapisz arkusz kalkulacyjny w różnych formatach - Java


// load file to be converted
Workbook wkbk= new Workbook(SD_PATH + "template.xls");

// Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wkbk.save(SD_PATH + "poutput.pdf", SaveFormat.PDF);

wkbk.save(SD_PATH + "xoutput.xps", SaveFormat.XPS);

wkbk.save(SD_PATH + "houtput.html", SaveFormat.HTML);

Elastyczne opcje wyświetlania

Aspose.Cells for Python via Java zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją strony, umożliwiając manipulowanie wieloma opcjami wyświetlania, takimi jak podgląd podziałów stron, ustawianie poziomu powiększenia, ustawianie orientacji strony, kontrolowanie widoczności danych za pomocą okienek zamrażania, rozmiaru papieru, skalowania, nagłówków i amp; stopki i obszar drukowania.

Zarządzanie danymi w arkuszach Excel

Aspose.Cells for Python via Java API zapewnia rozbudowaną obsługę zarządzania danymi arkusza. Można łatwo manipulować dowolną komórką w arkuszu w czasie wykonywania lub importować dane do arkuszy z różnych źródeł danych.

Dostosowywanie wykresów

Aspose.Cells for Python via Java zapewnia pełną obsługę wykresów. Można łatwo dodawać standardowe i niestandardowe wykresy lub dynamicznie ustawiać dane wykresów, aby odświeżyć wykres za pomocą tej biblioteki Pythona.