HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Zamień CSV na XLAM w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji CSV na XLAM. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania CSV, XLAM i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj CSV na XLAM za pomocą Python

Jak przekonwertować CSV na XLAM? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo CSV na XLAM za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź CSV do XLAM w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować CSV na XLAM w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować CSV na XLAM. Prześlij swój plik CSV, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLAM. Zarówno do odczytu CSV, jak i zapisu XLAM można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLAM będą identyczne z oryginalnym dokumentem CSV.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji CSV na XLAM online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować CSV na XLAM przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki CSV na XLAM? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować CSV na XLAM w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik CSV z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj CSV na XLAM, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji CSV na XLAM.

Python biblioteka do konwersji CSV na XLAM

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

CSV Co to jest CSV Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .csv (Comma Separated Values) reprezentują zwykłe pliki tekstowe, które zawierają rekordy danych z wartościami oddzielonymi przecinkami. Każda linia w pliku CSV jest nowym rekordem ze zbioru rekordów zawartych w pliku. Takie pliki są generowane, gdy zamierzony jest transfer danych z jednego systemu pamięci masowej do drugiego. Ponieważ wszystkie aplikacje potrafią rozpoznawać rekordy oddzielone przecinkami, import takich plików danych do bazy danych odbywa się bardzo wygodnie. Prawie wszystkie aplikacje arkuszy kalkulacyjnych, takie jak Microsoft Excel lub OpenOffice Calc, mogą importować CSV bez większego wysiłku. Dane importowane z takich plików są uporządkowane w komórkach arkusza kalkulacyjnego w celu przedstawienia ich użytkownikowi.

Czytaj więcej

XLAM Co to jest XLAM Format pliku

XLAM to plik dodatku z obsługą makr, który służy do dodawania nowych funkcji do arkuszy kalkulacyjnych. Dodatek to dodatkowy program, który uruchamia dodatkowy kod i zapewnia dodatkową funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLAM są przechowywane z rozszerzeniem .xlam. Pliki XLAM są plikami opartymi na XML, podobnymi do formatów plików XLSM i XLSX i są zapisywane z kompresją ZIP, aby zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować CSV na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

CSV DO BMP (Bitmapa)
CSV DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
CSV DO GIF (Graficzny format wymiany)
CSV DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
CSV DO MD (język Markdowna)
CSV DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
CSV DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
CSV DO PDF (format dokumentu przenośnego)
CSV DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
CSV DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
CSV DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
CSV DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
CSV DO TXT (Dokument tekstowy)
CSV DO XLS (Format binarny Excela)
CSV DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
CSV DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
CSV DO XLSX (Plik Excela OOXML)
CSV DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
CSV DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
CSV DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
CSV DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
CSV DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
CSV DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)