HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
TIFF

Konwertuj FODS na TIFF w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji FODS na TIFF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania FODS, TIFF i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj FODS na TIFF za pomocą Python

Jak przekonwertować numer FODS na numer TIFF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo FODS na TIFF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Python potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi.

Zapisz FODS do TIFF w Python

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować FODS na TIFF w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer FODS na numer TIFF. Prześlij plik FODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik TIFF. Zarówno do odczytu FODS, jak i do zapisu TIFF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego TIFF będą identyczne z oryginalnym dokumentem FODS.

Przykładowy kod do konwersji FODS na TIFF
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować FODS na TIFF przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki FODS na TIFF? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować FODS na TIFF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik FODS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj numer FODS na numer TIFF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji FODS na TIFF.

Biblioteka Python do konwersji FODS na TIFF

Istnieją trzy możliwości zainstalowania w systemie „Aspose.Cells for Python via Java”. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), tylko upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub wyższy.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

FODS Co to jest FODS Format pliku

Plik z rozszerzeniem .fods to typ formatu dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, w którym przechowywane są dane w wierszach i kolumnach. Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez OASIS. Plików FODS nie można otworzyć w programie Excel, innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego przez Microsoft. Pliki FODS można zapisać jako ODS przy użyciu LibreOffice i można je przekonwertować na inne formaty, takie jak XLS i XLSX.

Czytaj więcej

TIFF Co to jest TIFF Format pliku

TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisywać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje zarówno schematy kompresji stratnej, jak i bezstratnej, umożliwiając wybór pomiędzy przestrzenią i czasem dla aplikacji korzystających z tego formatu. Format nie jest zależny od komputera i jest wolny od ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny czy systemy plików.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować FODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

FODS DO BMP (Bitmapa)
FODS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
FODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
FODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
FODS DO MD (Język Markdown)
FODS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
FODS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
FODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
FODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
FODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
FODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
FODS DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
FODS DO TXT (Dokument tekstowy)
FODS DO XLS (Format binarny Excela)
FODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
FODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
FODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
FODS DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
FODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
FODS DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
FODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
FODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
FODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)