HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
WORD

Konwertuj FODS na WORD w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji FODS na WORD. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania FODS, WORD i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj FODS na WORD, używając Python

Jak przekonwertować FODS na WORD? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo FODS na WORD za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zapisz FODS w WORD w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować FODS na WORD w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować FODS na WORD. Prześlij swój plik FODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik WORD. Zarówno do czytania FODS, jak i pisania WORD możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość WORD i formatowanie będą identyczne z oryginalnym dokumentem FODS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji FODS na WORD Online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować FODS na WORD przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki FODS na WORD? Python programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować FODS na WORD w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik FODS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj FODS na WORD, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji FODS do WORD.

Python biblioteka do konwersji FODS na WORD

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

FODS Co to jest FODS Format pliku

Plik z rozszerzeniem .fods jest typem formatu dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który przechowuje dane w wierszach i kolumnach. Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Plików FODS nie można otworzyć za pomocą programu Excel, innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego firmy Microsoft. Pliki FODS można zapisać jako ODS za pomocą pakietu LibreOffice i można je konwertować do innych formatów, takich jak XLS i XLSX.

Czytaj więcej

WORD Co to jest WORD Format pliku

DOCX to dobrze znany format dokumentów programu Word Microsoft. Wprowadzony od 2007 roku wraz z wydaniem pakietu Office 2007 Microsoft, struktura tego nowego formatu dokumentu została zmieniona ze zwykłego pliku binarnego na kombinację plików XML i plików binarnych. Pliki Docx można otwierać za pomocą programu Word 2007 i wersji nowszych, ale nie we wcześniejszych wersjach programu MS Word, które obsługują rozszerzenia plików DOC.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować FODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

FODS DO BMP (Bitmapa)
FODS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
FODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
FODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
FODS DO MD (język Markdowna)
FODS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
FODS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
FODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
FODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
FODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
FODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
FODS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
FODS DO TXT (Dokument tekstowy)
FODS DO XLS (Format binarny Excela)
FODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
FODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
FODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
FODS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
FODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
FODS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
FODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
FODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
FODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)