HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Zamień FODS na XLAM w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji FODS na XLAM. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania FODS, XLAM i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj FODS na XLAM za pomocą Python

Jak przekonwertować FODS na XLAM? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo FODS na XLAM za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź FODS do XLAM w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować FODS na XLAM w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować FODS na XLAM. Prześlij swój plik FODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLAM. Zarówno do odczytu FODS, jak i zapisu XLAM można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLAM będą identyczne z oryginalnym dokumentem FODS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji FODS na XLAM online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować FODS na XLAM przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki FODS na XLAM? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować FODS na XLAM w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik FODS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj FODS na XLAM, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji FODS na XLAM.

Python biblioteka do konwersji FODS na XLAM

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

FODS Co to jest FODS Format pliku

Plik z rozszerzeniem .fods jest typem formatu dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który przechowuje dane w wierszach i kolumnach. Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Plików FODS nie można otworzyć za pomocą programu Excel, innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego firmy Microsoft. Pliki FODS można zapisać jako ODS za pomocą pakietu LibreOffice i można je konwertować do innych formatów, takich jak XLS i XLSX.

Czytaj więcej

XLAM Co to jest XLAM Format pliku

XLAM to plik dodatku z obsługą makr, który służy do dodawania nowych funkcji do arkuszy kalkulacyjnych. Dodatek to dodatkowy program, który uruchamia dodatkowy kod i zapewnia dodatkową funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLAM są przechowywane z rozszerzeniem .xlam. Pliki XLAM są plikami opartymi na XML, podobnymi do formatów plików XLSM i XLSX i są zapisywane z kompresją ZIP, aby zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować FODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

FODS DO BMP (Bitmapa)
FODS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
FODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
FODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
FODS DO MD (język Markdowna)
FODS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
FODS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
FODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
FODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
FODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
FODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
FODS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
FODS DO TXT (Dokument tekstowy)
FODS DO XLS (Format binarny Excela)
FODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
FODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
FODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
FODS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
FODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
FODS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
FODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
FODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
FODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)