HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLAM

Zamień HTML na XLAM w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji HTML na XLAM. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania HTML, XLAM i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj HTML na XLAM za pomocą Python

Jak przekonwertować HTML na XLAM? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo HTML na XLAM za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź HTML do XLAM w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować HTML na XLAM w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować HTML na XLAM. Prześlij swój plik HTML, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLAM. Zarówno do odczytu HTML, jak i zapisu XLAM można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLAM będą identyczne z oryginalnym dokumentem HTML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji HTML na XLAM online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować HTML na XLAM przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki HTML na XLAM? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować HTML na XLAM w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik HTML z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj HTML na XLAM, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji HTML na XLAM.

Python biblioteka do konwersji HTML na XLAM

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

HTML Co to jest HTML Format pliku

HTML (Hyper Text Markup Language) to rozszerzenie dla stron internetowych stworzonych do wyświetlania w przeglądarkach. Znany jako język sieci, HTML ewoluował wraz z wymaganiami nowych wymagań informacyjnych, które mają być wyświetlane jako część stron internetowych. Najnowszy wariant jest znany jako HTML 5, co daje dużą elastyczność w pracy z językiem. Strony HTML są albo odbierane z serwera, na którym są hostowane, albo mogą być ładowane również z systemu lokalnego. Każda strona HTML składa się z HTML elementów, takich jak formularze, tekst, obrazy, animacje, linki itp. Elementy te są reprezentowane przez znaczniki i kilka innych, gdzie każdy znacznik ma początek i koniec. Może również osadzać aplikacje napisane w językach skryptowych, takich jak JavaScript i arkusze stylów (CSS) w celu ogólnej reprezentacji układu.

Czytaj więcej

XLAM Co to jest XLAM Format pliku

XLAM to plik dodatku z obsługą makr, który służy do dodawania nowych funkcji do arkuszy kalkulacyjnych. Dodatek to dodatkowy program, który uruchamia dodatkowy kod i zapewnia dodatkową funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLAM są przechowywane z rozszerzeniem .xlam. Pliki XLAM są plikami opartymi na XML, podobnymi do formatów plików XLSM i XLSX i są zapisywane z kompresją ZIP, aby zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować HTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

HTML DO BMP (Bitmapa)
HTML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
HTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
HTML DO MD (język Markdowna)
HTML DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
HTML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
HTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
HTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
HTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
HTML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
HTML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
HTML DO TXT (Dokument tekstowy)
HTML DO XLS (Format binarny Excela)
HTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
HTML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
HTML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
HTML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
HTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
HTML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
HTML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
HTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
HTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)