HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XPS

Konwertuj ODS na XPS przez Python

Eksportuj arkusze kalkulacyjne programu Excel do formatu XPS za pomocą interfejsów API Python.

Konwertuj ODS na XPS za pomocą Python

Jak przekonwertować ODS na XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo ODS na XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź ODS do XPS w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować ODS na XPS w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować ODS na XPS. Prześlij swój plik ODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik XPS. Zarówno do odczytu ODS, jak i zapisu XPS można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XPS będą identyczne z oryginalnym dokumentem ODS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji ODS na XPS online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować ODS na XPS przez Python

Python programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować ODS na XPS w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik ODS z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj ODS na XPS, wywołując metodę Workbook.save

Python biblioteka do konwersji ODS na XPS

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować ODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ODS DO BMP (Bitmapa)
ODS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
ODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ODS DO MD (język Markdowna)
ODS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ODS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ODS DO TXT (Dokument tekstowy)
ODS DO XLS (Format binarny Excela)
ODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ODS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ODS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)