HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MARKDOWN

Konwertuj SPREADSHEETML na MARKDOWN za pomocą Python

Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel® do formatu MARKDOWN przy użyciu Python interfejsów API.

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN za pomocą Python

Aby przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN, użyjemy

Aspose.Cells dla Python

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę Python.

Kroki, aby przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN za pomocą Python

Python programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki SPREADSHEETML do formatu MARKDOWN w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik SPREADSHEETML z instancją Workbook1. Wywołaj metodę Workbook.Save1. Przepuścić ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem MD jako parametrem1. Sprawdź określoną ścieżkę dla wynikowego pliku MARKDOWN

wymagania systemowe

Aspose.Cells dla Python jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), tylko upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub wyższy.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Zainstaluj Aspose.Cells dla Python z pypi, użyj polecenia jako: $ pip install aspose-cells.
Darmowa aplikacja i przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na MARKDOWN
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Biblioteka programowania arkuszy kalkulacyjnych Excel zdolna do tworzenia aplikacji wieloplatformowych z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python ExcelAPI nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excela jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i inne, dzięki czemu jest idealnym wyborem do wymiany dokumentów w standardowych formatach branżowych.

SPREADSHEETML Co to jest SPREADSHEETML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się w użyciu znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu pliku XML polegała na przechowywaniu i transporcie danych bez uzależnienia od narzędzi programowych lub sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które mają być przechowywane i udostępniane w sieci, takiej jak World Wide Web (WWW). „X” w XML oznacza rozszerzalność, co oznacza, że język można rozszerzyć na dowolną liczbę symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. Z tych funkcji korzysta wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

MARKDOWN Co to jest MARKDOWN Format pliku

Pliki tekstowe utworzone za pomocą dialektów języka Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .MARKDOWN. Pliki MD są zapisywane w formacie zwykłego tekstu, który wykorzystuje język Markdown, który obejmuje również symbole tekstu wbudowanego, określające sposób formatowania tekstu, takie jak wcięcia, formatowanie tabeli, czcionki i nagłówki. Pliki MD można przekonwertować na HTML za pomocą programu o nazwie Markdown. Język Markdown został wydany przez Johna Grubera.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ SZKOLENIOWY DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO MD (Język przecen)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ARKUSZ SZKOLENIOWY DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ KALKULATOROWY ML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO TSV (Wartości rozdzielane tabulatorami)
ARKUSZ SZKOLENIOWY DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLS (Format binarny programu Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLT (Szablon Microsoft Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)