HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XPS

Konwertuj SPREADSHEETML na XPS za pomocą Python

Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel® do formatu XPS przy użyciu Python interfejsów API.

Jak przekonwertować arkusz SPREADSHEETML na XPS za pomocą Python

Aby przekonwertować arkusz SPREADSHEETML na XPS, użyjemy

Aspose.Cells dla Python

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę Python.

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na XPS za pomocą Python

Python programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki SPREADSHEETML na XPS w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik SPREADSHEETML z instancją Workbook1. Wywołaj metodę Workbook.Save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem XPS jako parametrem1. Sprawdź określoną ścieżkę dla wynikowego pliku XPS

wymagania systemowe

Aspose.Cells dla Python jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), tylko upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub wyższy.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Zainstaluj Aspose.Cells dla Python z pypi, użyj polecenia jako: $ pip install aspose-cells.
Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na XPS
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Biblioteka programowania arkuszy kalkulacyjnych Excel zdolna do tworzenia aplikacji wieloplatformowych z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python ExcelAPI nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excela jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i inne, dzięki czemu jest idealnym wyborem do wymiany dokumentów w standardowych formatach branżowych.

SPREADSHEETML Co to jest SPREADSHEETML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się w użyciu znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu pliku XML polegała na przechowywaniu i transporcie danych bez uzależnienia od narzędzi programowych lub sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które mają być przechowywane i udostępniane w sieci, takiej jak World Wide Web (WWW). „X” w XML oznacza rozszerzalność, co oznacza, że język można rozszerzyć na dowolną liczbę symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. Z tych funkcji korzysta wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez firmę Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu dokumentu. W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą wykorzystania formatu PDF, ale z wielu powodów nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDFa. Firma Microsoft domyślnie udostępnia narzędzie XPS Document Writer od systemu Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można generować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ SZKOLENIOWY DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO MD (Język przecen)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ARKUSZ SZKOLENIOWY DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ KALKULATOROWY ML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO TSV (Wartości rozdzielane tabulatorami)
ARKUSZ SZKOLENIOWY DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLS (Format binarny programu Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLT (Szablon Microsoft Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ ROZKŁADOWY ML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ ROZKŁADOWY DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)