HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
GIF

Zamień TXT na GIF w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji TXT na GIF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania TXT, GIF i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj TXT na GIF za pomocą Python

Jak przekonwertować TXT na GIF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo TXT na GIF za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź TXT do GIF w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować TXT na GIF w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować TXT na GIF. Prześlij swój plik TXT, a następnie po prostu zapisz go jako plik GIF. Zarówno do odczytu TXT, jak i zapisu GIF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie GIF będą identyczne z oryginalnym dokumentem TXT.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji TXT na GIF online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować TXT na GIF przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki TXT na GIF? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować TXT na GIF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik TXT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj TXT na GIF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji TXT na GIF.

Python biblioteka do konwersji TXT na GIF

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

TXT Co to jest TXT Format pliku

Plik z rozszerzeniem .TXT reprezentuje dokument tekstowy zawierający zwykły tekst w postaci linii. Akapity w dokumencie tekstowym są rozpoznawane przez znak powrotu karetki i służą do lepszego uporządkowania zawartości pliku. Standardowy dokument tekstowy można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu lub edytorze tekstów w różnych systemach operacyjnych. Cały tekst zawarty w takim pliku jest w formacie czytelnym dla człowieka i reprezentowany przez sekwencję znaków.

Czytaj więcej

GIF Co to jest GIF Format pliku

GIF lub Graphical Interchange Format to rodzaj mocno skompresowanego obrazu. Należący do firmy Unisys numer GIF wykorzystuje algorytm kompresji LZW, który nie obniża jakości obrazu. Dla każdego obrazu GIF zwykle dopuszcza się do 8 bitów na piksel i do 256 kolorów w całym obrazie. W przeciwieństwie do obrazu JPEG, który może wyświetlać do 16 milionów kolorów i dość dotyka granic ludzkiego oka. Kiedy pojawił się Internet, pliki GIF pozostawały najlepszym wyborem, ponieważ wymagały niskiej przepustowości i były kompatybilne z grafiką, która zużywa jednolite obszary koloru. Animowany GIF łączy wiele obrazów lub klatek w jeden plik i wyświetla je w sekwencji, aby wygenerować animowany klip lub krótki film. Ograniczenia kolorów wynoszą do 256 dla każdej klatki i prawdopodobnie będą najmniej odpowiednie do reprodukcji innych obrazów i fotografii z gradientem kolorów.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować TXT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

TXT DO BMP (Bitmapa)
TXT DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
TXT DO GIF (Graficzny format wymiany)
TXT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
TXT DO MD (język Markdowna)
TXT DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
TXT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
TXT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
TXT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
TXT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
TXT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
TXT DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
TXT DO XLS (Format binarny Excela)
TXT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
TXT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
TXT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
TXT DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
TXT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
TXT DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
TXT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
TXT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
TXT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)