HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLSX

Zamień TXT na XLSX w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji TXT na XLSX. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania TXT, XLSX i wielu innych formatów przy użyciu Python.

Konwertuj TXT na XLSX za pomocą Python

Jak przekonwertować TXT na XLSX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python możesz łatwo przekonwertować programowo TXT na XLSX za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty.

Zaoszczędź TXT do XLSX w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować TXT na XLSX w Python.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować TXT na XLSX. Prześlij swój plik TXT, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Zarówno do odczytu TXT, jak i zapisu XLSX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem TXT.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji TXT na XLSX online
Input file
Select format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak przekonwertować TXT na XLSX przez Python

Chcesz programowo przekonwertować pliki TXT na XLSX? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować TXT na XLSX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik TXT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj TXT na XLSX, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji TXT na XLSX.

Python biblioteka do konwersji TXT na XLSX

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python via Java jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), po prostu upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub więcej.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

TXT Co to jest TXT Format pliku

Plik z rozszerzeniem .TXT reprezentuje dokument tekstowy zawierający zwykły tekst w postaci linii. Akapity w dokumencie tekstowym są rozpoznawane przez znak powrotu karetki i służą do lepszego uporządkowania zawartości pliku. Standardowy dokument tekstowy można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu lub edytorze tekstów w różnych systemach operacyjnych. Cały tekst zawarty w takim pliku jest w formacie czytelnym dla człowieka i reprezentowany przez sekwencję znaków.

Czytaj więcej

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Oparty na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format to pakiet zip zawierający pewną liczbę plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować TXT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

TXT DO BMP (Bitmapa)
TXT DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
TXT DO GIF (Graficzny format wymiany)
TXT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
TXT DO MD (język Markdowna)
TXT DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
TXT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
TXT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
TXT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
TXT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
TXT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
TXT DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
TXT DO XLS (Format binarny Excela)
TXT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
TXT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
TXT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
TXT DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
TXT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
TXT DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
TXT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
TXT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
TXT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)