HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PDF

Konwertuj XLS na PDF przez Python

Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel® do formatu PDF przy użyciu Python interfejsów API.

Jak przekonwertować XLS na PDF za pomocą Python

Aby przekonwertować XLS na PDF, użyjemy

Aspose.Cells dla Python

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę Python.

Kroki, aby przekonwertować XLS na PDF za pomocą Python

Python programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki XLS do formatu PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik XLS z instancją Workbook1. Wywołaj metodę Workbook.Save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem PDF jako parametrem1. Sprawdź określoną ścieżkę dla wynikowego pliku PDF

wymagania systemowe

Aspose.Cells dla Python jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux i MacOS), tylko upewnij się, że system ma Java 1.8 lub nowszy, Python 3,5 lub wyższy.

 • Zainstaluj Java i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Zainstaluj Aspose.Cells dla Python z pypi, użyj polecenia jako: $ pip install aspose-cells.
Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLS na PDF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Biblioteka programowania arkuszy kalkulacyjnych Excel zdolna do tworzenia aplikacji wieloplatformowych z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python ExcelAPI nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excela jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i inne, dzięki czemu jest idealnym wyborem do wymiany dokumentów w standardowych formatach branżowych.

XLS Co to jest XLS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem XLS reprezentują format pliku binarnego Excel. Takie pliki mogą być tworzone przez Microsoft Excel, a także inne podobne programy do arkuszy kalkulacyjnych, takie jak OpenOffice Calc lub Apple Numbers. Plik zapisany przez program Excel jest znany jako skoroszyt, w którym każdy skoroszyt może zawierać jeden lub więcej arkuszy. Dane są przechowywane i wyświetlane użytkownikom w formacie tabeli w arkuszu i mogą obejmować wartości liczbowe, dane tekstowe, formuły, połączenia danych zewnętrznych, obrazy i wykresy. Aplikacje takie jak Microsoft Excel umożliwiają eksportowanie danych ze skoroszytu do kilku różnych formatów, w tym PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS i kilku innych. Format pliku XLS został zastąpiony bardziej otwartym i ustrukturyzowanym formatem, XLSX, wraz z wydaniem Microsoft Excel 2007. Najnowsze wersje nadal zapewniają obsługę tworzenia i odczytywania plików XLS, chociaż XLSX jest teraz pierwszym wyborem.

Czytaj więcej

PDF Co to jest PDF Format pliku

Portable Document Format (PDF) to rodzaj dokumentu stworzony przez firmę Adobe w latach 90. XX wieku. Celem tego formatu pliku było wprowadzenie standardu reprezentacji dokumentów i innych materiałów referencyjnych w formacie niezależnym od oprogramowania aplikacji, sprzętu oraz systemu operacyjnego. Format pliku PDF ma pełną zdolność do przechowywania informacji, takich jak tekst, obrazy, hiperłącza, pola formularzy, multimedia, podpisy cyfrowe, załączniki, metadane, funkcje geoprzestrzenne i obiekty 3D, które mogą stać się częścią dokumentu źródłowego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLS DO BMP (Bitmapa)
XLS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLS NA GIF (Graficzny format wymiany)
XLS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLS DO MD (Język przecen)
XLS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLS DO TSV (Wartości rozdzielane tabulatorami)
XLS DO TXT (Dokument tekstowy)
XLS DO XLS (Format binarny programu Excel)
XLS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLS DO XLSX (Plik OOXML Excel)
XLS DO XLT (Szablon Microsoft Excel)
XLS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLS NA XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)