XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
JSON

Połącz SXC z JSON przez Python

Szybka biblioteka Python do łączenia SXC z JSON. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w Python. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz SXC z JSON za pomocą Python

Jak scalić SXC z JSON? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python via Java możesz łatwo połączyć programowo SXC z JSON za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python via Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz zainstalować Aspose.Cells for Python via Java zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

Połącz SXC z JSON w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć SXC z JSON w Aspose.Cells for Python via Java.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć SXC z JSON. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku JSON. Jeśli opracujesz kod w Python, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład Python, który łączy numery SXC z JSON.

Bezpłatne połączenie online SXC z JSON w Python
Select two files
Output format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.Save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak połączyć SXC z JSON za pośrednictwem Python

Chcesz scalić SXC z JSON programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for Python via Java Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 • Załaduj plik SXC z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

Python biblioteka do połączenia SXC z JSON

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • Zainstaluj Java 1.8 lub nowszy i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • zainstalować Python 3,5 lub więcej.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

SXC Co to jest SXC Format pliku

Format pliku SXC (Sun XML Calc) należy do pakietu biurowego o nazwie OpenOffice.org. Ten format zasadniczo zaspokaja potrzeby użytkowników związane z arkuszami kalkulacyjnymi, ponieważ jest to format pliku arkusza kalkulacyjnego oparty na XML. Format SXC obsługuje formuły, funkcje, makra i wykresy wraz z DataPilot, co jest niesamowitą funkcją, ponieważ automatycznie indywidualizuje i udostępnia podsumowania surowych importowanych danych. Pliki utworzone za pomocą tego oprogramowania są zapisywane z rozszerzeniem .sxc.

Czytaj więcej

JSON Co to jest JSON Format pliku

JSON (JavaScript Object Notation) to otwarty standardowy format plików do udostępniania danych, który wykorzystuje tekst czytelny dla człowieka do przechowywania i przesyłania danych. JSON pliki są przechowywane z rozszerzeniem .json. JSON wymaga mniej formatowania i jest dobrą alternatywą dla XML. JSON pochodzi z języka JavaScript, ale jest formatem danych niezależnym od języka. Generowanie i analizowanie numeru JSON jest obsługiwane przez wiele współczesnych języków programowania. application/json to typ nośnika używany dla JSON.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając Python, można również scalić sxc z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz SXC z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz SXC z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz SXC z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz SXC z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz SXC z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz SXC z MD (język Markdowna)
Połącz SXC z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz SXC z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz SXC z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz SXC z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz SXC z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz SXC z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz SXC z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz SXC z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz SXC z XLS (Format binarny Excela)
Połącz SXC z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz SXC z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz SXC z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz SXC z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz SXC z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz SXC z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal SXC do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz SXC z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz SXC z JSON (Notacja obiektu JavaScript)
Połącz SXC z JPEG (JPEG Obraz)