XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Połącz XLTX z XPS przez Python

Szybka biblioteka Python do łączenia XLTX z XPS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w Python. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz XLTX z XPS za pomocą Python

Jak scalić XLTX z XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python via Java możesz łatwo połączyć programowo XLTX z XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python via Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz zainstalować Aspose.Cells for Python via Java zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

Połącz XLTX z XPS w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć XLTX z XPS w Aspose.Cells for Python via Java.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć XLTX z XPS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku XPS. Jeśli opracujesz kod w Python, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład Python, który łączy numery XLTX z XPS.

Bezpłatne połączenie online XLTX z XPS w Python
Select two files
Output format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.Save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Jak połączyć XLTX z XPS za pośrednictwem Python

Chcesz scalić XLTX z XPS programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for Python via Java Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via Java”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 • Załaduj plik XLTX z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

Python biblioteka do połączenia XLTX z XPS

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for Python via Java” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w Windows. Zobacz Dokumentacja
 2. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for Python via Java w systemie macOS. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • Zainstaluj Java 1.8 lub nowszy i dodaj go do zmiennej środowiskowej PATH, na przykład:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • zainstalować Python 3,5 lub więcej.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells.

XLTX Co to jest XLTX Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xltx reprezentują pliki szablonów programu Excel Microsoft, które są oparte na specyfikacjach formatu plików Office OpenXML. Służy do tworzenia standardowego pliku szablonu, który można wykorzystać do wygenerowania plików XLSX, które mają te same ustawienia, co określone w pliku XLTX.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu informacji dokumentu . W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą na PDF, ale nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDF z wielu powodów. Microsoft zapewnia program Document Writer XPS domyślnie począwszy od Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można wygenerować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając Python, można również łączyć xltx z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz XLTX z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz XLTX z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz XLTX z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz XLTX z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz XLTX z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz XLTX z MD (język Markdowna)
Połącz XLTX z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz XLTX z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz XLTX z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz XLTX z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz XLTX z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz XLTX z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz XLTX z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz XLTX z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz XLTX z XLS (Format binarny Excela)
Połącz XLTX z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz XLTX z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz XLTX z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz XLTX z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz XLTX z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz XLTX z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal XLTX do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz XLTX z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz XLTX z JSON (Notacja obiektu JavaScript)