HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
TIFF

Konwertuj XLSX na TIFF w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji XLSX na TIFF. Skorzystaj z naszej konwersji Excel API, aby opracować zaawansowane, niezależne od platformy oprogramowanie w Python.

Konwertuj XLSX na TIFF w Python

Jak przekonwertować numer XLSX na numer TIFF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python przez NET możesz łatwo programowo przekonwertować XLSX na TIFF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Python pod numerem NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi.

Zapisz XLSX do TIFF w Python

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLSX na TIFF w Python via NET.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLSX na numer TIFF. Prześlij plik XLSX, a następnie po prostu zapisz go jako plik TIFF. Zarówno do odczytu XLSX, jak i do zapisu TIFF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego TIFF będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLSX.

Przykładowy kod do konwersji XLSX na TIFF
Input file
Select format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
	 
        
      

Jak przekonwertować XLSX na TIFF

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLSX na TIFF? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować XLSX na TIFF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik XLSX z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj numer XLSX na numer TIFF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLSX na TIFF.

Biblioteka Python do konwersji XLSX na TIFF

Nasze pakiety Python hostujemy w repozytoriach PyPi.

Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Możesz także śledzić instrukcje krok po kroku jak zainstalować „Aspose.Cells for Python via .NET” w środowisku programistycznym.

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python przez NET jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux), tylko upewnij się, że system ma Python 3.7 lub wyższy.

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

TIFF Co to jest TIFF Format pliku

TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisywać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje zarówno schematy kompresji stratnej, jak i bezstratnej, umożliwiając wybór pomiędzy przestrzenią i czasem dla aplikacji korzystających z tego formatu. Format nie jest zależny od komputera i jest wolny od ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny czy systemy plików.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLSX DO BMP (Bitmapa)
XLSX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLSX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLSX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLSX DO MD (Język Markdown)
XLSX DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLSX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLSX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLSX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLSX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLSX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLSX DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLSX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLSX DO XLS (Format binarny Excela)
XLSX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLSX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLSX DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
XLSX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLSX DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLSX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLSX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLSX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)