HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
EMF

Konwertuj XLT na EMF w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji XLT na EMF. Skorzystaj z naszej konwersji Excel API, aby opracować zaawansowane, niezależne od platformy oprogramowanie w Python.

Konwertuj XLT na EMF w Python

Jak przekonwertować numer XLT na numer EMF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python przez NET możesz łatwo programowo przekonwertować XLT na EMF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Python pod numerem NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi.

Zapisz XLT do EMF w Python

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLT na EMF w Python via NET.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLT na numer EMF. Prześlij plik XLT, a następnie po prostu zapisz go jako plik EMF. Zarówno do odczytu XLT, jak i do zapisu EMF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego EMF będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLT.

Przykładowy kod do konwersji XLT na EMF
Input file
Select format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
	 
        
      

Jak przekonwertować XLT na EMF

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLT na EMF? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować XLT na EMF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik XLT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj numer XLT na numer EMF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLT na EMF.

Biblioteka Python do konwersji XLT na EMF

Nasze pakiety Python hostujemy w repozytoriach PyPi.

Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Możesz także śledzić instrukcje krok po kroku jak zainstalować „Aspose.Cells for Python via .NET” w środowisku programistycznym.

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python przez NET jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux), tylko upewnij się, że system ma Python 3.7 lub wyższy.

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Microsoft Excel, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego wchodzącą w skład pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz ich otwieranie. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów w starym formacie. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można później zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

EMF Co to jest EMF Format pliku

Ulepszony format metapliku (EMF) przechowuje obrazy graficzne niezależnie od urządzenia. Metapliki numeru EMF składają się z rekordów o zmiennej długości, ułożonych w porządku chronologicznym, które umożliwiają wyrenderowanie zapisanego obrazu po przeanalizowaniu na dowolnym urządzeniu wyjściowym. Te rekordy o zmiennej długości mogą obejmować definicje zamkniętych obiektów, polecenia dotyczące rysowania i właściwości graficzne krytyczne dla dokładnego renderowania obrazu. Gdy urządzenie otwiera metaplik EMF przy użyciu własnego środowiska graficznego, proporcje, wymiary, kolory i inne właściwości graficzne oryginalnego obrazu pozostają takie same niezależnie od platformy urządzenia otwierającego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLT DO BMP (Bitmapa)
XLT DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLT DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLT DO MD (Język Markdown)
XLT DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLT DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLT DO TXT (Dokument tekstowy)
XLT DO XLS (Format binarny Excela)
XLT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLT DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)