HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLSX

Konwertuj XLT na XLSX w Python

Szybka biblioteka Python do konwersji XLT na XLSX. Skorzystaj z naszej konwersji Excel API, aby opracować zaawansowane, niezależne od platformy oprogramowanie w Python.

Konwertuj XLT na XLSX w Python

Jak przekonwertować numer XLT na numer XLSX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python przez NET możesz łatwo programowo przekonwertować XLT na XLSX za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Python pod numerem NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi.

Zapisz XLT do XLSX w Python

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLT na XLSX w Python via NET.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLT na numer XLSX. Prześlij plik XLT, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Zarówno do odczytu XLT, jak i do zapisu XLSX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLT.

Przykładowy kod do konwersji XLT na XLSX
Input file
Select format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.save("Output.pdf")
	 
        
      

Jak przekonwertować XLT na XLSX

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLT na XLSX? Programiści Python mogą łatwo załadować i przekonwertować XLT na XLSX w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 3. Załaduj plik XLT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj numer XLT na numer XLSX, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLT na XLSX.

Biblioteka Python do konwersji XLT na XLSX

Nasze pakiety Python hostujemy w repozytoriach PyPi.

Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Możesz także śledzić instrukcje krok po kroku jak zainstalować „Aspose.Cells for Python via .NET” w środowisku programistycznym.

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Python przez NET jest niezależny od platformy API i może być używany na dowolnej platformie (Windows, Linux), tylko upewnij się, że system ma Python 3.7 lub wyższy.

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Microsoft Excel, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego wchodzącą w skład pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz ich otwieranie. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów w starym formacie. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można później zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLT DO BMP (Bitmapa)
XLT DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLT DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLT DO MD (Język Markdown)
XLT DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLT DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLT DO TXT (Dokument tekstowy)
XLT DO XLS (Format binarny Excela)
XLT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLT DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)