XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Połącz HTM z XPS przez Python

Szybka biblioteka Python do łączenia HTM z XPS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w Python. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image oraz wielu innych formatów programu Excel.

Połącz HTM z XPS przy użyciu Python

Jak połączyć HTM z numerem XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python via .NET możesz łatwo połączyć programowo HTM z XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python via .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz zainstalować Aspose.Cells for Python via .NET zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Połącz HTM z XPS w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak scalić HTM z XPS w Aspose.Cells for Python via .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć HTM z XPS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku XPS. Jeśli opracujesz kod w Python, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład Python, który łączy HTM z XPS.

Bezpłatnie online, aby połączyć HTM z XPS w Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Jak scalić HTM z XPS przez Python

Chcesz programowo scalić HTM z XPS? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for Python via .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 • Załaduj plik HTM z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

Python biblioteka do połączenia HTM z XPS

Hostujemy nasze pakiety Python w repozytoriach PyPi.

Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Możesz także śledzić instrukcje krok po kroku jak zainstalować „Aspose.Cells for Python via .NET” w środowisku programisty.

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • zainstalować Python 3,7 lub wyższy.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

HTM Co to jest HTM Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .htm reprezentują Hypertext Markup Language do tworzenia stron internetowych do wyświetlania w przeglądarkach internetowych, takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Firefox i wielu innych. Definiuje znaczniki do tworzenia statycznych stron, które mają być publikowane w sieci World Wide Web (WWW) w celu uzyskania dostępu przez inne osoby. Te znaczniki informują przeglądarki, jak wyświetlić zawartość strony internetowej. Takie strony mogą zawierać zwykły tekst, obrazy, hiperłącza do innych stron, filmy i inne informacje multimedialne. Po opublikowaniu strony internetowej możesz zobaczyć kod znaczników, który się za nią kryje, przeglądając jej źródło. Nowoczesne przeglądarki umożliwiają wgląd w każdą sekcję strony internetowej, w której opracowano każdy podpodział lub element znaczników w źródle HTM.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu informacji dokumentu . W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą na PDF, ale nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDF z wielu powodów. Microsoft zapewnia program Document Writer XPS domyślnie począwszy od Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można wygenerować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając Python, można również łączyć htm z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz HTM z numerem DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz HTM z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz HTM z numerem EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz HTM z numerem GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz HTM z numerem HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz HTM z MD (język Markdowna)
Połącz HTM z numerem MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz HTM z numerem ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz HTM z numerem PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz HTM z numerem PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz HTM z numerem SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz HTM z numerem TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz HTM z numerem TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz HTM z numerem TXT (Dokument tekstowy)
Połącz HTM z numerem XLS (Format binarny Excela)
Połącz HTM z numerem XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz HTM z numerem XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz HTM z numerem XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz HTM z numerem XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz HTM z numerem XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz HTM z numerem XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Połącz HTM z XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz HTM z numerem XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz HTM z numerem JSON (Notacja obiektu JavaScript)