XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Połącz XLS z XPS przez Python

Szybka biblioteka Python do łączenia XLS z XPS. Skorzystaj z naszej konwersji programu Excel API, aby opracować oprogramowanie wysokiego poziomu, niezależne od platformy w Python. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image i wielu innych formatów programu Excel.

Połącz XLS z XPS za pomocą Python

Jak scalić XLS z XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Python via .NET możesz łatwo połączyć programowo XLS z XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Python via .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Python Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz zainstalować Aspose.Cells for Python via .NET zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Połącz XLS z XPS w Python Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak połączyć XLS z XPS w Aspose.Cells for Python via .NET.

Wykonaj proste kroki, aby połączyć XLS z XPS. Prześlij swoje pliki, wywołaj metodę Workbook.Combine, aby scalić pliki, a następnie zapisz ją w pliku XPS. Jeśli opracujesz kod w Python, będzie to prostsze niż się wydaje. Zobacz przykład Python, który łączy numery XLS z XPS.

Bezpłatne połączenie online XLS z XPS w Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Jak połączyć XLS z XPS za pośrednictwem Python

Chcesz scalić XLS z XPS programowo? Podstawowy dokument łączący i łączący z Aspose.Cells for Python via .NET Interfejsy API można wykonać za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

 • Zainstaluj „Aspose.Cells for Python via .NET”.
 • Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Python.
 • Załaduj plik XLS z klasą Workbook.
 • Wywołaj metodę Workbook.Combine do łączenia plików.
 • Wywołaj metodę Workbook.Save i przekaż jako parametr nazwę pliku wyjściowego.
 • Teraz możesz otworzyć i używać pliku wyjściowego w Microsoft Office, Adobe PDF lub innym kompatybilnym programie.

Python biblioteka do połączenia XLS z XPS

Hostujemy nasze pakiety Python w repozytoriach PyPi.

Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

Możesz także śledzić instrukcje krok po kroku jak zainstalować „Aspose.Cells for Python via .NET” w środowisku programisty.

wymagania systemowe

Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że Twój system spełnia następujące wymagania wstępne.

 • zainstalować Python 3,7 lub wyższy.
 • Zainstaluj Aspose.Cells for Python zpypi , użyj polecenia jako:$ pip install aspose-cells-python.

XLS Co to jest XLS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem XLS reprezentują binarny format pliku programu Excel. Takie pliki mogą być tworzone przez Microsoft Excel, a także inne podobne programy arkuszy kalkulacyjnych, takie jak OpenOffice Calc lub Apple Numbers. Plik zapisany przez program Excel jest znany jako skoroszyt, w którym każdy skoroszyt może mieć jeden lub więcej arkuszy. Dane są przechowywane i wyświetlane użytkownikom w formacie tabeli w arkuszu i mogą obejmować wartości liczbowe, dane tekstowe, formuły, zewnętrzne połączenia danych, obrazy i wykresy. Aplikacje takie jak Microsoft Excel umożliwiają eksportowanie danych skoroszytu do kilku różnych formatów, w tym PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS i kilku innych. Format pliku XLS został zastąpiony bardziej otwartym i ustrukturyzowanym formatem, XLSX, wraz z wydaniem programu Excel 2007 Microsoft. Najnowsze wersje nadal zapewniają obsługę tworzenia i odczytywania plików XLS, chociaż XLSX jest teraz pierwszym wyborem.

Czytaj więcej

XPS Co to jest XPS Format pliku

Plik XPS reprezentuje pliki układu strony oparte na specyfikacjach papieru XML utworzonych przez Microsoft. Został opracowany jako zamiennik formatu pliku EMF i jest podobny do formatu pliku PDF, ale wykorzystuje XML w układzie, wyglądzie i drukowaniu informacji dokumentu . W rzeczywistości bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, że XPS jest próbą na PDF, ale nie mógł uzyskać wystarczającej popularności jako własność PDF z wielu powodów. Microsoft zapewnia program Document Writer XPS domyślnie począwszy od Windows 7 do tworzenia plików XPS. Pliki XPS można wygenerować, wybierając „Microsoft XPS Document Writer” jako drukarkę podczas drukowania dokumentu.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane formaty scalania

Używając Python, można również łączyć xls z wieloma innymi formatami plików, w tym.

Połącz XLS z DOCX (Microsoft Dokument Worda)
Połącz XLS z SQL (Strukturalny język zapytań)
Połącz XLS z EMF (Rozszerzony format metaplików)
Połącz XLS z GIF (Graficzny format wymiany)
Połącz XLS z HTML (hipertekstowy język znaczników)
Połącz XLS z MD (język Markdowna)
Połącz XLS z MHTML (Format archiwum strony internetowej)
Połącz XLS z ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
Połącz XLS z PDF (format dokumentu przenośnego)
Połącz XLS z PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
Połącz XLS z SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
Połącz XLS z TIFF (Oznaczony format obrazu)
Połącz XLS z TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Połącz XLS z TXT (Dokument tekstowy)
Połącz XLS z XLS (Format binarny Excela)
Połącz XLS z XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
Połącz XLS z XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
Połącz XLS z XLSX (Plik Excela OOXML)
Połącz XLS z XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
Połącz XLS z XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Połącz XLS z XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
Scal XLS do XML (Rozszerzalny język znaczników)
Połącz XLS z XPS (Specyfikacje papieru XML)
Połącz XLS z JSON (Notacja obiektu JavaScript)
Połącz XLS z JPEG (JPEG Obraz)