Aspose.Cells  for Android via Java

Android API:er för att manipulera Excel-kalkylblad

Skapa, läs, skriv eller manipulera Excel-filer i Android-appar utan några beroenden.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells för Android via Java är en skalbar API för att programmatiskt generera, kombinera, ändra och analysera kalkylblad. API erbjuder många funktioner, inklusive Excel-dokumentformatering och sidinställningar, import- och exportmöjligheter, rendera kalkylbladssidor till rasterbilder samt ange bildupplösning, kvalitet, komprimering, lägga till olika diagram och mycket mer. Android-kalkylark API stöder formaten XLS, XLSX, CSV, SpreadsheetML, ODS, Tab Delimited, HTML, PDF, XPS och fler.

Avancerade Android Excel API-funktioner

Tillämpa formatering på kalkylblad, rad, kolumn, cell och intervall

Exportera och importera data från ArrayList, Array, Recordset & Resultatet satt

Kryptera & dekryptera Excel-filer

Ställ in sifferformatering

Skapa & manipulera diagram

Skapa & manipulera kommentarer

Läs, ställ & beräkna formler

Konfigurera sidinställningar

Ställ in & manipulera autofilter & sidbrytningar

Läs & skriva villkorlig formatering

Skapa kopior av befintliga arbetsblad

Ställ in skyddsalternativ som introducerats sedan Microsoft Excel XP

Manipulera celler & namngivna intervall

Konvertera Excel-filer till PDF

Konvertera kalkylblad & diagram till bilder

Skapa & manipulera pivottabeller

Skapa & manipulera anpassade diagram

Spåra prejudikat och beroende

Skapa & manipulera scenarier

Kraftfull motor för formelberäkning

Läs & skriv TSV, CSV & HTML-filer

Konvertering av olika format

Android Excel-bibliotek erbjuder konvertering av kalkylblad till XPS, PDF & HTML-format som håller högsta visuella trohet. Den pålitliga omvandlingsprocessen gör API till ett perfekt val för företag för utbyte av filer i branschstandardformat.

Spara arbetsbok i olika format - Java

// load file to be converted

Workbook wkb = new Workbook(SD_PATH + "template.xls");

// XLS to PDF, XPS and HTML conversion

wkb.save(SD_PATH + "output.pdf", SaveFormat.PDF);

wkb.save(SD_PATH + "output.xps", SaveFormat.XPS);

wkb.save(SD_PATH + "output.html", SaveFormat.HTML);

Konvertera kalkylbladsobjekt till olika format

Aspose.Cells för Android via Java erbjuder några distinkta funktioner som kalkylblad till bilder, diagram till bilder & Konvertering av PDF och kalkylblad till PDF-dokument. Den flexibla processen har ett antal val för konverteringen, som omsampling av bilder under kalkylblad till PDF eller inställning av de resulterande bildmåtten vid rendering av kalkylblad & diagram till bildformat.

Kalkylblad API Formelberäkningsmotor

Android-ark API tillhandahåller en kraftfull formelberäkningsmotor som stöder avancerade och vanliga Microsoft Excel-funktioner och formler. Formelberäkningsmotorn gör det enkelt att läsa, ställa in och beräkna resultaten av formlerna för inbyggd eller tilläggstyp, array och R1C1-referensstil.