Aspose.Cells  for C++

C++ Excel Spreadsheets API:er

Skapa, läs, skriv och analysera kalkylblad utan några Microsoft Excel-beroenden inom fullfunktionella C++-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells for C++ är en inbyggd C++ API för kalkylarksmanipulering. Applikationer kan utföra funktioner som att skapa, konvertera och redigera kalkylbladens inbyggda och anpassade egenskaper, teman, stilar och formatering, datavalidering, villkorlig formatering, läsa, skriva och beräkna formler, gruppera rader och kolumner och mycket mer utan att förlita sig på Office Automation eller Microsoft Excel. API stöder de vanligaste kalkylbladsformaten som XLS, XLSX, XLSM och XLSB.

Avancerade C++ Kalkylblad API Funktioner

Ladda & spara Excel-filer med strömmar

Skapa & manipulera diagram

Ställ in datavalidering för att begränsa inmatning

Organisera data genom att gruppera rader & kolumner

Manipulera inbyggda & anpassade egenskaper

Lägg till & manipulera hyperlänkar

Skapa & manipulera pivottabeller

Ändra utseendet på din arbetsbok med hjälp av teman

Skapa tabeller & lista objekt

Manipulera ritobjekt

Använd stilar och formatering på celler, rader, kolumner eller intervall

Spåra prejudikat & Anhöriga

Läs, skriv & beräkna komplexa formler

Lägg till eller extrahera OLE-objekt

Skapa regler för villkorlig formatering

Skapa och implementera användardefinierade funktioner

Konvertera diagram till PDF-format

Konvertera diagram till bildformat

Noll beroende av Microsoft Excel

Aspose API:er är helt oberoende och är inte anslutna till, inte heller auktoriserade, sponsrade eller på annat sätt godkända av Microsoft Corporation. Aspose.Cells for C++ behöver aldrig Microsoft Office eller Microsoft Excel installeras på maskinen för att fungera med Excel-dokumentformat.

Enkel & Tillförlitlig konvertering av Excel-format

Aspose.Cells for C++ är en kraftfull uppsättning API:er som ger möjlighet att ladda, redigera, skriva och inter-konvertera Excel-filformat utan att oroa dig för de formatspecifika detaljerna. Med API kan du konvertera kalkylblad från vilket format som helst till vilket format som helst med bara två rader kod. Så enkelt är det!

Konvertera Excel-filer i flera format - C++

	// load the document for conversion

	Workbook book(u"template.xls");

	// save in different formats

	book.Save(u"output.xlsx", SaveFormat::Xlsx);

	book.Save(u"output.xlsb", SaveFormat::Xlsb);

	book.Save(u"output.csv", SaveFormat::CSV);

Omfattande formatering av kalkylblad

Aspose.Cells for C++ ger dig fullständig kontroll över hur du vill presentera dina data på kalkylbladet, genom att erbjuda avancerade formateringsfunktioner. Du kan tillämpa formatering på enskilda rader, kolumner, celler eller så kan du skapa ett cellintervall och tillämpa formatering på det. Du kan också lägga till rik text i en cell, tillämpa ramar, ställa in bakgrundsmönster eller justera teckensnittsrelaterade stilaspekter.

Visualisera data med diagram

Aspose.Cells for C++ erbjuder en omfattande uppsättning API:er för att dynamiskt skapa alla standard- och anpassade diagramtyper som stöds av Excel-applikationen. API ger också möjlighet att uppdatera datakällan för ett befintligt diagram och uppdatera det.

Gör arbetsblad som bilder

Biblioteket renderar med högsta kvalitet till Microsoft Excel med sin egen renderingsmotor. Den erbjuder distinkta funktioner som att rendera kalkylblad till bilder i populära format inklusive BMP, PNG, JPEG & EMF. Sheet2Image-processen är flexibel, vilket gör det möjligt att välja alternativ som att kontrollera den resulterande bildens upplösning.

Manipulera kolumner och rader

Aspose.Cells for C++ erbjuder rad- och kolumnmanipulation på flera sätt. Justera radhöjd och kolumnbredd eller ändra storlek på celldimensionerna automatiskt enligt innehållet i den, är för lätt. API erbjuder också möjligheten att ta bort och infoga, dölja eller visa samt rader och kolumner att gruppera eller avgruppera.

Konvertera kalkylblad exakt till PDF

Excel C++-biblioteket ger möjlighet att konvertera kalkylblad till PDF-format samtidigt som det behåller samma kvalitet som originaldokumentet. Detta faktum gör Aspose.Cells for C++ till ett perfekt val för organisationer som behöver utbyta dokument i industristandardformat som PDF.