PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for C++

XLSB formaterar diagram i C++

Inbyggda och högpresterande XLSB-dokumentdiagram med Aspose.Cells på serversidan för C++ API:er, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Så här skapar du XLSB-fildiagram med C++

För att söka i XLSB-filen använder vi

Aspose.Cells för C++

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumentsökningsplattform API för C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att skapa XLSB-fildiagram i C++

En grundläggande dokumentkarta med

Aspose.Cells för C++

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Skapa en ny arbetsbok.
 • UGet första standardkalkylbladet.
 • Lägg till exempelvärden till celler.
 • Lägg till ett diagram i arbetsbladet.
 • Gå till instansen av det nyligen tillagda diagrammet
 • Lägg till SeriesCollection (diagramdatakälla) till diagrammet
 • Ställ in diagramtypen för 2nd NSeries att visa som linjediagram
 • Spara filen

Systemkrav

Aspose.Cells för C++ stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32-bitars, Windows 64-bitars och Linux 64-bitars.- Aspose.Cells för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Skapa XLSB-fildiagram - C++

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice. Konvertera Excel-diagram till PDF, JPG, PNG, EMF, WMF, BMP, SVG, TIFF, XPS.

  Online XLSB Chart Conversion Live Demos

  Konvertera XLSB-dokumentdiagram till bilder just nu genom att besöka vår genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSB-filer.
    Diagrammet kommer att konverteras omedelbart.

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  XLSB-filformatet anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan innehålla ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text, eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB-filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och senare.

  Läs mera

  Andra kartformat som stöds

  Med hjälp av C++ kan man enkelt hantera charging med olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)