DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLSX

Konvertera JPEG till XLSX till C++

Högpresterande JPEG till XLSX konvertering med C++ bibliotek utan behov av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat installation.

Konvertera JPEG till XLSX med C++

Hur konverterar jag JPEG till XLSX? Med Aspose.Cells for C++ bibliotek kan du enkelt konvertera JPEG till XLSX programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for C++ kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. C++ Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Spara JPEG till XLSX på C++ Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar JPEG till XLSX i C++.

Följ de enkla stegen för att konvertera JPEG till XLSX. Ladda upp din JPEG-fil och spara den sedan som XLSX-fil. För både JPEG läsning och XLSX skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLSX innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet JPEG.

Gratis app och provkod för att konvertera JPEG till XLSX online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Hur man konverterar JPEG till XLSX via C++

Behöver du konvertera JPEG-filer till XLSX programmatiskt? C++-utvecklare kan enkelt konvertera JPEG till XLSX på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.
 3. Ladda JPEG-filen med Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konvertera JPEG till XLSX genom att anropa metoden Save().
 5. Få konverteringsresultatet från JPEG till XLSX.

C++ bibliotek för att konvertera JPEG till XLSX

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for C++” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Include och lib Folders. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for C++ i Linux. Ser Dokumentation

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.

JPEG Vad är JPEG filformatet

En JPEG är en typ av bildformat som sparas med metoden för förlustkomprimering. Utdatabilden, som ett resultat av komprimering, är en kompromiss mellan lagringsstorlek och bildkvalitet. Användare kan justera komprimeringsnivån för att uppnå önskad kvalitetsnivå samtidigt som lagringsstorleken minskas. Bildkvaliteten påverkas försumbart om 10:1-komprimering tillämpas på bilden. Ju högre komprimeringsvärde, desto högre försämring i bildkvalitet.

Läs mera

XLSX Vad är XLSX filformatet

XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOX3ML-standarden ECMA- är det nya formatet ECMA ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera JPEG till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

JPEG TILL BMP (Bitmappsbild)
JPEG TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
JPEG TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
JPEG TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
JPEG TILL MD (Markdown Language)
JPEG TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
JPEG TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
JPEG TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
JPEG TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
JPEG TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
JPEG TILL TIFF (Taggad bildformat)
JPEG TILL TSV (Tab-separerade värden)
JPEG TILL TXT (Textdokument)
JPEG TILL XLS (Excel binärt format)
JPEG TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
JPEG TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
JPEG TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
JPEG TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
JPEG TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
JPEG TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
JPEG TILL XML (Extensible Markup Language)
JPEG TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
JPEG TILL JSON (JavaScript-objektnotation)