DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MD

Konvertera JPG till MD i C++

Högpresterande JPG till MD-konvertering med C++-biblioteket utan behov av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat-installation.

Konvertera JPG till MD med C++

Hur konverterar jag JPG till MD? Med Aspose.Cells for C++ bibliotek kan du enkelt konvertera JPG till MD programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for C++ kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. C++ Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Spara JPG till MD i C++ Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar JPG till MD i C++.

Följ de enkla stegen för att konvertera JPG till MD. Ladda upp din JPG-fil och spara den sedan som MD-fil. För både JPG-läsning och MD-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata MD-innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga JPG-dokumentet.

Gratis app och provkod för att konvertera JPG till MD online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Hur man konverterar JPG till MD via C++

Behöver du konvertera JPG-filer till MD programmatiskt? C++-utvecklare kan enkelt konvertera JPG till MD på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.
 3. Ladda JPG-fil med Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konvertera JPG till MD genom att anropa metoden Save().
 5. Få konverteringsresultatet från JPG till MD.

C++ bibliotek för att konvertera JPG till MD

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for C++” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Include och lib Folders. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for C++ i Linux. Ser Dokumentation

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.

JPG Vad är JPG filformatet

En JPEG är en typ av bildformat som sparas med metoden för förlustkomprimering. Utdatabilden, som ett resultat av komprimering, är en kompromiss mellan lagringsstorlek och bildkvalitet. Användare kan justera komprimeringsnivån för att uppnå önskad kvalitetsnivå samtidigt som lagringsstorleken minskas. Bildkvaliteten påverkas försumbart om 10:1-komprimering tillämpas på bilden. Ju högre komprimeringsvärde, desto högre försämring i bildkvalitet.

Läs mera

MD Vad är MD filformatet

Textfiler skapade med Markdown-språkdialekter sparas med filtillägget .md eller .MARKDOWN. MD-filer sparas i vanligt textformat som använder Markdown-språk som också inkluderar inline textsymboler, som definierar hur en text kan formateras som indrag, tabellformatering, typsnitt och rubriker. MD-filer kan konverteras till HTML med ett program som heter Markdown. Markdown-språket släpps av John Gruber.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera JPG till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

JPG TILL BMP (Bitmappsbild)
JPG TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
JPG TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
JPG TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
JPG TILL MD (Markdown Language)
JPG TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
JPG TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
JPG TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
JPG TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
JPG TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
JPG TILL TIFF (Taggad bildformat)
JPG TILL TSV (Tab-separerade värden)
JPG TILL TXT (Textdokument)
JPG TILL XLS (Excel binärt format)
JPG TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
JPG TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
JPG TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
JPG TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
JPG TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
JPG TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
JPG TILL XML (Extensible Markup Language)
JPG TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
JPG TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
JPG TILL JPEG (JPEG Bild)