DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
SVG

Konvertera MHTML till SVG till C++

Högpresterande MHTML till SVG konvertering med C++ bibliotek utan behov av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat installation.

Konvertera MHTML till SVG med C++

Hur konverterar jag MHTML till SVG? Med Aspose.Cells for C++ bibliotek kan du enkelt konvertera MHTML till SVG programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for C++ kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. C++ Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Spara MHTML till SVG på C++ Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar MHTML till SVG i C++.

Följ de enkla stegen för att konvertera MHTML till SVG. Ladda upp din MHTML-fil och spara den sedan som SVG-fil. För både MHTML läsning och SVG skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata SVG innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet MHTML.

Gratis app och provkod för att konvertera MHTML till SVG online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Hur man konverterar MHTML till SVG via C++

Behöver du konvertera MHTML-filer till SVG programmatiskt? C++-utvecklare kan enkelt konvertera MHTML till SVG på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.
 3. Ladda MHTML-filen med Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konvertera MHTML till SVG genom att anropa metoden Save().
 5. Få konverteringsresultatet från MHTML till SVG.

C++ bibliotek för att konvertera MHTML till SVG

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for C++” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Include och lib Folders. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for C++ i Linux. Ser Dokumentation

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.

MHTML Vad är MHTML filformatet

Filer med tillägget MHTML representerar ett webbsidearkivformat som kan skapas av ett antal olika applikationer. Formatet är känt som arkivformat eftersom det sparar webbkoden HTML och tillhörande resurser i en enda fil. Dessa resurser inkluderar allt som är länkat till webbsidan som bilder, appletar, animationer, ljudfiler och så vidare. MHTML-filer kan öppnas i en mängd olika applikationer som Internet Explorer och Microsoft Word. Microsoft Windows använder filformatet MHTML för att registrera scenarier med problem som observerats under användningen av alla program på Windows som väcker problem. Filformatet MHTML kodar sidinnehållet som liknar specifikationerna som definieras i message/rfc822, vilket är e-postrelaterade specifikationer i vanlig text.

Läs mera

SVG Vad är SVG filformatet

En SVG-fil är en Scalar Vector Graphics-fil som använder XML-baserat textformat för att beskriva utseendet på en bild. Ordet Scalable syftar på det faktum att SVG kan skalas till olika storlekar utan att förlora någon kvalitet. Textbaserad beskrivning av sådana filer gör dem oberoende av upplösning. Det är ett av de mest använda formaten för att bygga en webbplats och skriva ut grafik för att uppnå skalbarhet. Formatet kan dock endast användas för tvådimensionell grafik. SVG-filer kan ses/öppnas i nästan alla moderna webbläsare inklusive Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera MHTML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

MHTML TILL BMP (Bitmappsbild)
MHTML TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
MHTML TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
MHTML TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML TILL MD (Markdown Language)
MHTML TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
MHTML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
MHTML TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
MHTML TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
MHTML TILL TIFF (Taggad bildformat)
MHTML TILL TSV (Tab-separerade värden)
MHTML TILL TXT (Textdokument)
MHTML TILL XLS (Excel binärt format)
MHTML TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
MHTML TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
MHTML TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
MHTML TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
MHTML TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
MHTML TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
MHTML TILL XML (Extensible Markup Language)
MHTML TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
MHTML TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
MHTML TILL JPEG (JPEG Bild)