DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
ETT

Konvertera SXC till ETT i C++

Högpresterande SXC till ETT-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat-installation.

Konvertera SXC till ETT med C++

Hur konverterar jag SXC till ETT? Med Aspose.Cells for C++ bibliotek kan du enkelt konvertera SXC till ETT programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for C++ kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. C++ Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Spara SXC till ETT på C++

Följande exempel visar hur man konverterar SXC till ETT i C++.

Följ de enkla stegen för att konvertera SXC till ETT. Ladda upp din SXC-fil och spara den sedan som ETT-fil. För både SXC-läsning och ETT-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Det utgående ETT-innehållet och formateringen kommer att vara identisk med originaldokumentet SXC.

Exempelkod för att konvertera SXC till ETT
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Hur man konverterar SXC till ETT via C++

Behöver du konvertera SXC-filer till ETT programmatiskt? C++-utvecklare kan enkelt konvertera SXC till ETT på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.
 3. Ladda SXC-filen med arbetsbok.
 4. Konvertera SXC till ETT genom att anropa metoden Save().
 5. Få konverteringsresultatet av SXC till ETT.

C++ bibliotek för att konvertera SXC till ETT

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for C++” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Include och lib Folders. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for C++ i Linux. Ser Dokumentation

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.

SXC Vad är SXC filformatet

Filformatet SXC(Sun XML Calc) tillhör en kontorssvit som heter OpenOffice.org. Detta format hanterar i allmänhet användarnas kalkylbladsbehov eftersom det är ett XML-baserat kalkylarksfilformat. SXC-formatet stöder formler, funktioner, makron och diagram tillsammans med DataPilot, vilket är en otrolig funktion eftersom den automatiskt individualiserar och ger sammanfattningar av råimporterad data. Filerna som skapas med denna programvara sparas med filtillägget .sxc.

Läs mera

ETT Vad är ETT filformatet

En ETT-fil är en kalkylarksmall skapad av Kingsoft Spreadsheets, ett kalkylarksprogram som ingår i WPS Office-paketet. Den lagrar en mall som kan användas som utgångspunkt för att skapa nya Kingsoft-kalkylblad (.ET-filer). ETT-filer används ofta för att skapa ekonomiska budgetar och organisera data.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera SXC till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

SXC TILL BMP (Bitmappsbild)
SXC TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
SXC TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
SXC TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
SXC TILL MD (Markdown Language)
SXC TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
SXC TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
SXC TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
SXC TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
SXC TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
SXC TILL TSV (Tab-separerade värden)
SXC TILL TXT (Textdokument)
SXC TILL XLS (Excel binärt format)
SXC TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
SXC TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
SXC TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
SXC TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
SXC TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
SXC TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
SXC TILL XML (Extensible Markup Language)
SXC TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
SXC TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
SXC TILL JPEG (JPEG Bild)