DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MHTML

Konvertera TABDELIMITED till MHTML till C++

Högpresterande TABDELLIMITED till MHTML konvertering med C++ bibliotek utan behov av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat installation.

Konvertera TABDELIMITED till MHTML med C++

Hur konverterar jag TABDELIMITED till MHTML? Med Aspose.Cells for C++ bibliotek kan du enkelt konvertera TABDELIMITED till MHTML programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for C++ kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. C++ Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Spara TABDELIMITED till MHTML i C++

Följande exempel visar hur man konverterar TABDELIMITED till MHTML i C++.

Följ de enkla stegen för att konvertera TABDELIMITED till MHTML. Ladda upp din TABDELIMITED-fil och spara den sedan som MHTML-fil. För både TABDELLIMITED läsning och MHTML skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata MHTML innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga TABDELLIMITED-dokumentet.

Exempelkod för att konvertera TABDELIMITED till MHTML
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Hur man konverterar TABDELIMITED till MHTML via C++

Behöver du konvertera TABDELIMITED-filer till MHTML programmatiskt? C++-utvecklare kan enkelt konvertera TABDELIMITED till MHTML på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.
 3. Ladda TABDELIMITED-fil med arbetsbok.
 4. Konvertera TABDELIMITED till MHTML genom att anropa metoden Save().
 5. Få konverteringsresultatet från TABDELIMITED till MHTML.

C++ bibliotek för att konvertera TABDELIMITED till MHTML

Det finns tre alternativ för att installera “Aspose.Cells for C++” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Include och lib Folders. Ser Dokumentation
 3. Installera Aspose.Cells for C++ i Linux. Ser Dokumentation

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.

TABDELIMITED Vad är TABDELIMITED filformatet

Filformatet Tab-Separated Values (TSV) representerar data separerade med flikar i vanligt textformat. Filformatet, liknande CSV, används för att organisera data på ett strukturerat sätt för att importera och exportera mellan olika applikationer. Formatet används främst för dataimport/export och utbyte i kalkylbladsapplikationer och databaser. Varje post i en TSV-fil finns i en enda rad med textfil där varje fältvärde separeras med ett tabbtecken. Medietypen för TSV filformat är text/tab-separerade-värden.

Läs mera

MHTML Vad är MHTML filformatet

Filer med tillägget MHTML representerar ett webbsidearkivformat som kan skapas av ett antal olika applikationer. Formatet är känt som arkivformat eftersom det sparar webbkoden HTML och tillhörande resurser i en enda fil. Dessa resurser inkluderar allt som är länkat till webbsidan som bilder, appletar, animationer, ljudfiler och så vidare. MHTML-filer kan öppnas i en mängd olika applikationer som Internet Explorer och Microsoft Word. Microsoft Windows använder filformatet MHTML för att registrera scenarier med problem som observerats under användningen av alla program på Windows som väcker problem. Filformatet MHTML kodar sidinnehållet som liknar specifikationerna som definieras i message/rfc822, vilket är e-postrelaterade specifikationer i vanlig text.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera TABDELIMITED till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

TABELLBEGRÄNSAD TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
TABELLBEGRÄNSAD TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
TABELLBEGRÄNSAD TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
TABELLBEGRÄNSAD TILL MD (Markdown Language)
TABELLBEGRÄNSAD TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
TABELLBEGRÄNSAD TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
TABELLBEGRÄNSAD TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
TABELLBEGRÄNSAD TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
TABELLBEGRÄNSAD TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
TABELLBEGRÄNSAD TILL TSV (Tab-separerade värden)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLS (Excel binärt format)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XML (Extensible Markup Language)
TABELLBEGRÄNSAD TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
TABELLBEGRÄNSAD TILL JSON (JavaScript-objektnotation)