DOCX JPG PDF XML XLS
 Product Family
XLSX

Konvertera XLS till XLSX via C++

Högpresterande XLS till XLSX-konvertering med hjälp av C++-biblioteket utan behov av installation av Microsoft Excel, OpenOffice eller Adobe Acrobat.

Så här konverterar du XLS till XLSX med C++

För att konvertera XLS till XLSX kommer vi att använda

Aspose.Cells för C++

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att konvertera XLS till XLSX via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera XLS-fil till XLSX på bara några rader kod.

 1. Ladda XLS-fil med Factory::CreateIWorkbook.1. Anropa metoden Save().1. Skicka utdatafilens sökväg med (XLSX) filtillägg.1. XLSX-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.1. Öppna XLSX-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++ omvandlingsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32-bitars, Windows 64-bitars och Linux 64-bitars.- Aspose.Cells för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

XLS till XLSX C++ konverteringskällkod

// Ladda XLS.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xls");

// Spara i XLSX-format.
wkb->Save(u"convertedFile.xlsx", SaveFormat_Xlsx);
 
 • XLS till XLSX Conversion Live Demos

  Konvertera XLS till XLSX just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLS-fil, den kommer omedelbart att konverteras till XLSX.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  C++ Excel-filhanteringsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  XLS Vad är XLS filformatet

  Filer med XLS-tillägg representerar Excel Binary File Format. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Fil som sparas av Excel kallas arbetsbok där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. XLS-filformatet ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX är förstahandsvalet för användning nu.

  Läs mera

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft i och med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOXML-standarden ECMA-376, är det nya formatet ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera XLS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  XLS TILL BMP (Bitmappsbild)
  XLS TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  XLS TILL DIF (Datautbytesformat)
  XLS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  XLS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  XLS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  XLS TILL JPEG (JPEG-bild)
  XLS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  XLS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  XLS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  XLS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  XLS TILL TIFF (Taggad bildformat)
  XLS TILL TSV (Tab-separerade värden)
  XLS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  XLS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  XLS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)