PNG JPG BMP TIFF CSV
Aspose.Cells for C++

Slå samman CSV-format i C++

CSV dokumentsammanslagning med C++ API:er på serversidan.

Hur man sammanfogar CSV-fil med C++

För att slå samman filen CSV kommer vi att användaAspose.Cells for C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumentsammanslagningsplattform API for C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppnaNuGet pakethanterare, sök efterAspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att slå samman CSV filer i C++

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda filen CSV med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.
Gratis app för att slå samman Excel-filer online
Select two files
Output format
  
                  

	 
 #include "Aspose.Cells.h"   
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->CombineIWorkbook(Factory::CreateIWorkbook(new String("Combine.xlsx")));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      
Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

CSV Vad är CSV filformatet

Filer med tillägget CSV (Comma Separated Values) representerar vanliga textfiler som innehåller dataposter med kommaseparerade värden. Varje rad i en CSV-fil är en ny post från den uppsättning poster som finns i filen. Sådana filer genereras när dataöverföring är avsedd från ett lagringssystem till ett annat. Eftersom alla applikationer kan känna igen poster separerade med kommatecken, görs import av sådana datafiler till databasen mycket bekvämt. Nästan alla kalkylbladsprogram som Microsoft Excel eller OpenOffice Calc kan importera CSV utan större ansträngning. Data som importeras från sådana filer är ordnade i celler i ett kalkylblad för representation för användaren.

Läs mera