PNG JPG BMP TIFF ODS
Aspose.Cells for C++

Redigera ODS-format i C++

Inbyggd och högpresterande ODS dokumentkänslig redaktionsinformation med hjälp av Aspose.Cells for C++ API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man redigerar ODS-fil med C++

För att redigera filen ODS kommer vi att använda Aspose.Cells for C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentredigering API for C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanterare, sök efterAspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att redigera ODS filer i C++

En grundläggande dokumentsökning och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata med Aspose.Cells for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda ODS fil.
 • Definiera ersättningsalternativ. Ställ in skiftlägeskänslighet.
 • Ställ in textmatchningsalternativ
 • Ersätt text med metoden Ersätt(…).
 • Spara arbetsboken.

Systemkrav

Aspose.Cells for C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.
 

Redagera ODS Filer - C++


Aspose::Cells::Startup();

// Load ODS file
Workbook wb(u"Input.ods");
//Create an instance of the ReplaceOptions class
ReplaceOptions replaceOptions;
// Set text matching option
replaceOptions.SetRegexKey(true);
// Set case sensitivity option
replaceOptions.SetCaseSensitive(false);
// Set text matching option
replaceOptions.SetMatchEntireCellContents(false);
// Replace text
wb.Replace(u"\bKIM\b", u"^^^^^^^^", replaceOptions);
// Save as ODS file
wb.Save("output.ods");

Aspose::Cells::Cleanup();
 
 • Om Aspose.Cells for C++ API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online ODS Redaction Live Demos

  Sök och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata i ODS dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina ODS-filer.
    Den kommer att redigeras omedelbart.

  ODS Vad är ODS filformatet

  Filer med tillägget ODS står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, liksom XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

  Läs mera

  Andra omarbetningsdokument som stöds

  Med hjälp av C++ kan man enkelt redigera olika format inklusive.

  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)