PNG JPG BMP TIFF XLS
Aspose.Cells for C++

Redigera XLS-format i C++

Inbyggd och högpresterande XLS dokumentkänslig redaktionsinformation med hjälp av Aspose.Cells for C++ API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man redigerar XLS-fil med C++

För att redigera filen XLS kommer vi att använda Aspose.Cells for C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentredigering API for C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanterare, sök efterAspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att redigera XLS filer i C++

En grundläggande dokumentsökning och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata med Aspose.Cells for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda XLS fil.
 • Definiera ersättningsalternativ. Ställ in skiftlägeskänslighet.
 • Ställ in textmatchningsalternativ
 • Ersätt text med metoden Ersätt(…).
 • Spara arbetsboken.

Systemkrav

Aspose.Cells for C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.
 

Redagera XLS Filer - C++


Aspose::Cells::Startup();

// Load XLS file
Workbook wb(u"Input.xls");
//Create an instance of the ReplaceOptions class
ReplaceOptions replaceOptions;
// Set text matching option
replaceOptions.SetRegexKey(true);
// Set case sensitivity option
replaceOptions.SetCaseSensitive(false);
// Set text matching option
replaceOptions.SetMatchEntireCellContents(false);
// Replace text
wb.Replace(u"\bKIM\b", u"^^^^^^^^", replaceOptions);
// Save as XLS file
wb.Save("output.xls");

Aspose::Cells::Cleanup();
 
 • Om Aspose.Cells for C++ API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLS Redaction Live Demos

  Sök och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata i XLS dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLS-filer.
    Den kommer att redigeras omedelbart.

  XLS Vad är XLS filformatet

  Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

  Läs mera

  Andra omarbetningsdokument som stöds

  Med hjälp av C++ kan man enkelt redigera olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)