PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for C++

Redigera XLSB-format i C++

Inbyggd och högpresterande XLSB dokumentkänslig redaktionsinformation med hjälp av Aspose.Cells for C++ API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man redigerar XLSB-fil med C++

För att redigera filen XLSB kommer vi att använda Aspose.Cells for C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentredigering API for C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanterare, sök efterAspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att redigera XLSB filer i C++

En grundläggande dokumentsökning och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata med Aspose.Cells for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda XLSB fil.
 • Definiera ersättningsalternativ. Ställ in skiftlägeskänslighet.
 • Ställ in textmatchningsalternativ
 • Ersätt text med metoden Ersätt(…).
 • Spara arbetsboken.

Systemkrav

Aspose.Cells for C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.
 

Redagera XLSB Filer - C++


Aspose::Cells::Startup();

// Load XLSB file
Workbook wb(u"Input.xlsb");
//Create an instance of the ReplaceOptions class
ReplaceOptions replaceOptions;
// Set text matching option
replaceOptions.SetRegexKey(true);
// Set case sensitivity option
replaceOptions.SetCaseSensitive(false);
// Set text matching option
replaceOptions.SetMatchEntireCellContents(false);
// Replace text
wb.Replace(u"\bKIM\b", u"^^^^^^^^", replaceOptions);
// Save as XLSB file
wb.Save("output.xlsb");

Aspose::Cells::Cleanup();
 
 • Om Aspose.Cells for C++ API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSB Redaction Live Demos

  Sök och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata i XLSB dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSB-filer.
    Den kommer att redigeras omedelbart.

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  Filformatet XLSB anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan inkludera ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och högre.

  Läs mera

  Andra omarbetningsdokument som stöds

  Med hjälp av C++ kan man enkelt redigera olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)