PNG JPG BMP TIFF XLSM
Aspose.Cells for C++

Redigera XLSM-format i C++

Inbyggd och högpresterande XLSM dokumentkänslig redaktionsinformation med hjälp av Aspose.Cells for C++ API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man redigerar XLSM-fil med C++

För att redigera filen XLSM kommer vi att använda Aspose.Cells for C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentredigering API for C++. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna NuGet pakethanterare, sök efterAspose.Cells.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Steg för att redigera XLSM filer i C++

En grundläggande dokumentsökning och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata med Aspose.Cells for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda XLSM fil.
 • Definiera ersättningsalternativ. Ställ in skiftlägeskänslighet.
 • Ställ in textmatchningsalternativ
 • Ersätt text med metoden Ersätt(…).
 • Spara arbetsboken.

Systemkrav

Aspose.Cells for C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bitar, Windows 64 bitar och Linux 64 bitar.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for C++ DLL i ditt projekt.
 

Redagera XLSM Filer - C++


Aspose::Cells::Startup();

// Load XLSM file
Workbook wb(u"Input.xlsm");
//Create an instance of the ReplaceOptions class
ReplaceOptions replaceOptions;
// Set text matching option
replaceOptions.SetRegexKey(true);
// Set case sensitivity option
replaceOptions.SetCaseSensitive(false);
// Set text matching option
replaceOptions.SetMatchEntireCellContents(false);
// Replace text
wb.Replace(u"\bKIM\b", u"^^^^^^^^", replaceOptions);
// Save as XLSM file
wb.Save("output.xlsm");

Aspose::Cells::Cleanup();
 
 • Om Aspose.Cells for C++ API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSM Redaction Live Demos

  Sök och ersätt text i innehåll, kommentarer eller metadata i XLSM dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSM-filer.
    Den kommer att redigeras omedelbart.

  XLSM Vad är XLSM filformatet

  Filer med tillägget XLSM är en typ av kalkylbladsfiler som stöder makron. Ur applikationssynpunkt är ett makro en uppsättning instruktioner som används för att automatisera processer. Ett makro används för att registrera de steg som utförs upprepade gånger och underlättar utförandet av åtgärderna genom att köra makrot igen. Makron programmeras med Microsoft:s Visual Basic for Applications (VBA) från Excel-arbetsboken med hjälp av Visual Basic Editor och kan köras/felsökas direkt därifrån.

  Läs mera

  Andra omarbetningsdokument som stöds

  Med hjälp av C++ kan man enkelt redigera olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)