Aspose.Cells  for JasperReports

JasperReports-tillägg för att exportera rapporter som Excel-format

Exportera rapporter till Microsoft Excel-kalkylblad i flera format.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

nr 76193481 Excel. Det fungerar som ett alternativ till JasperReports ursprungliga Microsoft Excel-exportör samt eliminerar beroendet av POI-biblioteket.

Avancerade exportfunktioner för JasperReports till Excel

Generera rapporter som Microsoft Excel-filer

Skriv ut rapporter som kalkylblad

Exportera Excel-filer som redigerbara kalkylblad

Exportera rapporter till Microsoft Excel-format

Aspose.Cells for JasperReports ger funktionen att exportera rapporter direkt till Microsoft Excel-format som XLS & XLSX. Dessutom kan du också exportera rapporterna i SpreadsheetML, ODS, CSV & Tabbavgränsade format för att passa dina affärsbehov.

High Fidelity till rapportdesign

Aspose.Cells for JasperReports exportera rapporter till format som stöds med högsta precision, det vill säga; verkar identiska rapporter som exporteras av de inbyggda exportfunktionerna i JasperReports.

Redigerbara Excel-kalkylblad

Aspose.Cells for JasperReports exportera Excel-dokument som helt redigerbara kalkylblad. Den stöder Microsoft Excel-diagram, och alla diagram som exporteras via Aspose-renderingsmotorn kommer att vara tillgängliga som ett redigerbart diagram snarare än en statisk bild, vilket gör att slutanvändarna kan ändra diagram manuellt i Microsoft Excel.

Microsoft Kontorsautomation – behövs inte

Aspose.Cells for JasperReports exportör utvecklad med hanterad kod som aldrig behöver Microsoft Excel eller Microsoft Office installeras på maskinen för att fungera med Excel-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Excel-automatiseringsalternativ när det gäller stabilitet, skalbarhet, funktioner som stöds, säkerhet, pris och hastighet.