Aspose.Cells  for Java

Java Excel-kalkylbladsbearbetning API

Skapa, manipulera, konvertera, skydda eller skriv ut kalkylblad utan att förlita dig på Microsoft Excel.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells for Java är en prisbelönt Excel-kalkylbladsbehandling API som låter utvecklarna bädda in funktionen för att läsa, skriva, manipulera, konvertera & skriva ut kalkylblad i sina egna applikationer, utan att behöva Microsoft Excel-applikation.

Aspose.Cells for Java är ett moget och funktionsrikt bibliotek som erbjuder många funktioner som är långt utöver de enkla dataexportmöjligheterna hos andra komponenter som finns på marknaden. API ger möjlighet att exportera data, formatera kalkylblad till den mest detaljerade nivån, importera & exportera bilder, skapa diagram & Pivottabeller, tillämpa & beräkna komplexa formler med hjälp av formelberäkningsmotorn, streama Excel-data & spara resultatet i olika format.

Avancerat Java Excel-biblioteksstöd

Importera och exportera data från ArrayList, Array & Rekorduppsättning

Skapa diagram & manipulation genom API:erna

Importera formler från ett designerkalkylblad

Generera och manipulera namngivna intervall

Skriv ut kalkylblad till en fysisk skrivare

Fyll i kalkylblad genom smarta markörer

Skapa & manipulera kommentarer

Ställ in & beräkna Excel & anpassade formler

Skapa & manipulera regler för villkorlig formatering

Skapa & manipulera namngivna intervall

Skapa, manipulera & uppdatera pivottabeller & Pivotdiagram

Återgivning av diagram & arbetsblad

Läs och skriv stora filer i det lätta läget

Sampla om bilder i Excel till PDF konvertering

Ändra VBA-kod eller makron i malldokumentet

Spara Excel-filer till olika format

Excel API erbjuder konvertering av kalkylblad till PDF, XPS, HTML och fler format samtidigt som högsta visuella kvalitet behålls. Den pålitliga och flexibla konverteringsprocessen gör Aspose.Cells till ett perfekt val för organisationer som mestadels utbyter filer inom branschstandardformat.

Kalkylarkskonvertering i flera format - Java

// load file to be converted

Workbook wbk = new Workbook(dir + "template.xls");

// convert xls to HTML, XPS and PDF

wbk.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.PDF);

wbk.save(dir + "output.xps", SaveFormat.XPS);

wbk.save(dir + "output.html", SaveFormat.HTML);

Formatera kalkylblad till den mest detaljerade nivån

Bibliotek tillhandahåller kalkylbladsformatering inklusive men inte begränsat till kalkylbladsformatering på rad-, kolumn- och cellnivå, lägga till regler för villkorlig formatering, definiera talformat och ställa in teckensnitt med attribut. På samma sätt stöder API manipulering och skapande av alla typer av anpassade och standarddiagram samt olika ritobjekt som OLE-objekt, bilder, kommentarer, former och kontroller till cellerna.

Konvertera diagram & Ark till bild & PDF Format

Aspose.Cells for Java erbjuder speciella konverteringsfunktioner som diagram till bilder och PDF, kalkylblad till bilder, utskrift av kalkylblad och konvertering av kalkylblad till filformatet PDF. Konverteringsprocessen är mycket flexibel och enkel, vilket gör det möjligt att välja ett antal sätt för konverteringen, såsom omsampling av bilder under kalkylblad till PDF-transformation eller justering av de resulterande bilddimensionerna samtidigt som kalkylblad och diagram renderas till bilder.

Återge Excel-diagram som bild & PDF - Java

// load spreadsheet containing the chart

Workbook book = new Workbook(dir + "template.xlsx");

// get the chart present in first worksheet

Chart chart = book.getWorksheets().get(0).getCharts().get(0);

// render chart as PNG

chart.toImage(dir + "output.png", ImageFormat.getPng());

// render chart as PDF

chart.toPdf(dir + "output.pdf");

Manipulera Excel-rader & Kolumner

Aspose.Cells for Java låter dig ändra rader och kolumner på en mängd olika sätt. Man kan enkelt justera kolumnbredd och radhöjd, automatiskt anpassa bredden/höjden på celler efter innehåll, infoga & ta bort, dölj & av-gömma såväl som grupp & avgruppera rader och kolumner.

Sammanfatta data med diagram & Pivottabeller

Det kan vara svårt att få sammanfattad information med mycket stora kalkylblad. En pivottabell finns där för att snabbt beskriva den platta datan och för att få relevant information efter behov. API skapar dynamiskt pivottabeller och diagram. Det är möjligt att dynamiskt ändra pivottabellens källdata. Dessutom Smart Markers, en annan toppfunktion i detta bibliotek för att fylla kalkylblad genom datakällor och för att generera visuellt effektiva rapporter.

Webbaserad visuell kontroll för kalkylblad

Aspose.Cells for Java tillhandahåller också en UI-kontroll som kan bäddas in i JSP-webbapplikationer och är kompatibel med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Internet Explorer och Opera. Slutanvändare kan använda den för att ladda, redigera och spara Excel-filer från din webbapplikations front-end.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er för kalkylblad.

 
 
Visa fallstudier