Microsoft® Excel-filkonvertering via Java

Spara Microsoft Excel-dokument som kalkylblad, webb, bild och format med fast layout

 

För alla Excel-omvandlare-applikationer eller -lösningar snabbar Java Excel Library upp kalkylbladsprogrammering och konverteringsprocesser samtidigt som de hanterar flera format inklusive XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, CSV, SpreadsheetML, ODS. Det gör det också möjligt att konvertera Excel-filer till PDF, XPS, HTML, MHTML, vanlig text och populära bildformat som TIFF, JPG, PNG, BMP och SVG.

Interkonvertering av Microsoft Excel-format

Interkonvertering av kalkylarksformat kräver bara att ett kalkylblad laddas med en instans av Arbetsbok och spara tillbaka i önskat format samtidigt som du väljer lämpligt värde från SaveFormat uppräkning.

Java Exempelkod för konvertering av Excel-filformat
// ladda källfilen
var wkb = new Workbook("sourceFile.xls");
// spara som XLSX-, ODS-, SXC- och FODS-format
wkb.save("xlsx-output.xlsx", SaveFormat.XLSX);
wkb.save("ods-output.ods", SaveFormat.ODS);
wkb.save("scx-output.scx", SaveFormat.SXC);
wkb.save("fods-output.fods", SaveFormat.FODS);
 

Konvertera Excel till PDF, XPS, HTML och MD

Specialiserade klasser finns tillgängliga för att styra konverteringsprocessen för specifika utdataformat som t.ex PdfSaveOptions för att konvertera Excel-filer som PDF, XpsSaveOptions för att exportera Excel som XPS, HtmlSaveOptions att rendera Excel som HTML och MarkdownSaveOptions för Excel till Markdown-konvertering.

Java Exempelkod för Excel till PDF- och webbformat
// ladda mall Excel-fil från skiva
var bk = new Workbook("source-file.xlsx");

// konvertera Excel till PDF med Java
// Skapa PDF-alternativ
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setCompliance(PdfCompliance.PDF_A_1_A);

bk.save("excel-to-pdf.pdf", options);
// spara Excel i XPS
bk.save("output.xps", new XpsSaveOptions());
// spara Excel i HTML
bk.save("output.html", new HtmlSaveOptions());
// spara Excel i Markdown (MD)
bk.save("output.md", new MarkdownSaveOptions());

// man kan ställa in relevanta sparalternativ efter eget val innan man sparar till relevant format
 

Konvertera JSON till Excel och Excel till JSON

JSON-data kan importeras till en instans av Workbook-klassen med hjälp av JSONUtility.importData för vidare bearbetning eller enkel konvertering till något av de format som stöds. På liknande sätt kan kalkylbladsdata exporteras som JSON genom att skapa en Räckvidd eller celler och ringer till exportRangeToJson metod.

Java Kod för JSON till Excel-konvertering
Workbook workbook = new Workbook(path + "source-file.xlsx");
Worksheet wks = workbook.getWorksheets().get(0);
		
// Läs fil
File file = new File(path + "source-data.json");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(file));
String jsonInput = "";
String tempString;
while ((tempString = bufferedReader.readLine()) != null) {
	jsonInput = jsonInput + tempString; 
}
bufferedReader.close();
							
// Ställ in JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.setIgnoreArrayTitle(true);
options.setArrayAsTable(true);

// Importera JSON-data
JSONUtility.importData(jsonInput, wks.getCells(), 0, 0, options);

// Spara Excel-fil
workbook.save(path + "excel-to-json.out.xlsx");
Java Källkod för Excel till JSON-konvertering
// ladda XLSX-fil med en instans av Workbook
Workbook workbook = new Workbook("sourceFile.xlsx");
// få tillgång till CellsCollection av kalkylbladet som innehåller data som ska konverteras
Cells cells = workbook.getWorksheets().get(0).getCells();
// skapa & ställ in ExportRangeToJsonOptions för avancerade alternativ
ExportRangeToJsonOptions exportOptions = new ExportRangeToJsonOptions();
// skapa ett intervall av celler som innehåller data som ska exporteras
Range range = cells.createRange(0, 0, cells.getLastCell().getRow() + 1, cells.getLastCell().getColumn() + 1);
// exportera intervall som JSON-data
String jsonData = JsonUtility.exportRangeToJson(range, exportOptions);
// skriva data till skivan i JSON-format
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("output.json"));
writer.write(jsonData);
writer.close();    
 

Spara Excel-kalkylblad till bilder

Varje kalkylblad kan konverteras till olika bildformat inklusive JPG, BMP, PNG och GIF, som ställs in av egenskapen ImageType. För alla fall av Konvertera Excel till bilder, välj relevant fall från länkarna.

Java Kod för konvertering av Excel till bild
// ladda mallkalkylblad
var wkb = new Workbook("template.xlsx");

// Skapa ett objekt för ImageOptions
ImageOrPrintOptions imgOptions = new ImageOrPrintOptions();

// Ställ in bildtyp
imgOptions.setImageType(ImageType.PNG);

// Skaffa det första arbetsbladet.
Worksheet sheet = wkb.getWorksheets().get(0);

// Skapa ett SheetRender-objekt för målarket
SheetRender sr = new SheetRender(sheet, imgOptions);
for (int j = 0; j < sr.getPageCount(); j++) {
	// Skapa en bild för kalkylbladet
	sr.toImage(j, dataDir + "WToImage-out" + j + ".png");
}
 

Konvertera Microsoft Excel till Word och PowerPoint

Det är möjligt att ladda vilket kalkylblad som helst och konvertera det till Word DOCX- och PowerPoint PPTX-filer medan du använder det DocxSaveOptions & PptxSaveOptions klasser som visas nedan.

Java Kod för konvertering av Excel till Word och PowerPoint
// ladda mallfilen
var wkb = new Workbook("template.xlsx");
// spara kalkylblad som DOCX
wkb.save("output.docx", new DocxSaveOptions());
// spara kalkylblad som PPTX
wkb.save("output.pptx", new PptxSaveOptions());