Microsoft® Konvertering av Excel-filer via Java

Spara Microsoft Excel-dokument som kalkylblad, webb, bild och format med fast layout

 

För allaExcel-konverterare applikation eller lösning, Java Excel Library snabbar upp kalkylbladsprogrammering och konverteringsprocesser samtidigt som de hanterar flera format inklusive XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, 07616 18, XLTM, 07616 184, XLTM, 07616 187 ODS. Det gör det också möjligt att konvertera Excel-filer till PDF*, XPS, HTML, MHTML, vanlig text och populära bildformat som TIFF, JPG, PNG, BMP och SVG.

Interkonvertering av Microsoft Excel-format

Interkonvertering av kalkylarksformat kräver bara att ett kalkylblad laddas med en instans av Arbetsbok och spara tillbaka i önskat format samtidigt som du väljer lämpligt värde från SaveFormat uppräkning.

Java Exempelkod för konvertering av Excel-filformat
// load the source file
var wkb = new Workbook("sourceFile.xls");
// save as XLSX, ODS, SXC & FODS formats
wkb.save("xlsx-output.xlsx", SaveFormat.XLSX);
wkb.save("ods-output.ods", SaveFormat.ODS);
wkb.save("scx-output.scx", SaveFormat.SXC);
wkb.save("fods-output.fods", SaveFormat.FODS);
 

Konvertera Excel till PDF, XPS, HTML & MD

Specialiserade klasser finns tillgängliga för att styra konverteringsprocessen för specifika utdataformat som t.ex PdfSaveOptions för att konvertera Excel-filer som PDF, XpsSaveOptions för att exportera Excel som XPS, HtmlSaveOptions för att återge Excel som HTML och MarkdownSaveOptions för konvertering från Excel till Markdown.

Java Exempelkod för Excel till PDF och webbformat
// load template Excel file from disc
var bk = new Workbook("source-file.xlsx");

// convert Excel to PDF using Java
// Create PDF options
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setCompliance(PdfCompliance.PDF_A_1_A);

bk.save("excel-to-pdf.pdf", options);
// save Excel in XPS
bk.save("output.xps", new XpsSaveOptions());
// save Excel in HTML
bk.save("output.html", new HtmlSaveOptions());
// save Excel in Markdown (MD)
bk.save("output.md", new MarkdownSaveOptions());

// one can set relevant save options as of his choice before saving into relevant format
 

Konvertera JSON till Excel och Excel till JSON

JSON data kan importeras till en instans av Workbook-klassen med hjälp av JSONUtility.importData för vidare bearbetning eller enkel konvertering till något av de format som stöds. På samma sätt kan kalkylbladsdata exporteras som JSON genom att skapa en Räckvidd eller celler och ringer till exportRangeToJson metod.

Java Kod för JSON till Excel-konvertering
Workbook workbook = new Workbook(path + "source-file.xlsx");
Worksheet wks = workbook.getWorksheets().get(0);
		
// Read File
File file = new File(path + "source-data.json");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(file));
String jsonInput = "";
String tempString;
while ((tempString = bufferedReader.readLine()) != null) {
	jsonInput = jsonInput + tempString; 
}
bufferedReader.close();
							
// Set JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.setIgnoreArrayTitle(true);
options.setArrayAsTable(true);

// Import JSON Data
JSONUtility.importData(jsonInput, wks.getCells(), 0, 0, options);

// Save Excel file
workbook.save(path + "excel-to-json.out.xlsx");
Java Källkod för Excel till JSON konvertering
// load XLSX file with an instance of Workbook
Workbook workbook = new Workbook("sourceFile.xlsx");
// access CellsCollection of the worksheet containing data to be converted
Cells cells = workbook.getWorksheets().get(0).getCells();
// create & set ExportRangeToJsonOptions for advanced options
ExportRangeToJsonOptions exportOptions = new ExportRangeToJsonOptions();
// create a range of cells containing data to be exported
Range range = cells.createRange(0, 0, cells.getLastCell().getRow() + 1, cells.getLastCell().getColumn() + 1);
// export range as JSON data
String jsonData = JsonUtility.exportRangeToJson(range, exportOptions);
// write data to disc in JSON format
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("output.json"));
writer.write(jsonData);
writer.close();    
 

Spara Excel-kalkylblad till bilder

Varje kalkylblad kan konverteras till olika bildformat inklusive JPG, BMP, PNG och GIF, inställda av egenskapen ImageType. För allaKonvertera Excel till bilder ärende, välj relevant ärende från länkar.

Java Kod för konvertering av Excel till bild
// load template spreadsheet
var wkb = new Workbook("template.xlsx");

// Create an object for ImageOptions
ImageOrPrintOptions imgOptions = new ImageOrPrintOptions();

// Set the image type
imgOptions.setImageType(ImageType.PNG);

// Get the first worksheet.
Worksheet sheet = wkb.getWorksheets().get(0);

// Create a SheetRender object for the target sheet
SheetRender sr = new SheetRender(sheet, imgOptions);
for (int j = 0; j < sr.getPageCount(); j++) {
	// Generate an image for the worksheet
	sr.toImage(j, dataDir + "WToImage-out" + j + ".png");
}
 

Konvertera Microsoft Excel till Word och PowerPoint

Det är möjligt att ladda vilket kalkylblad som helst och konvertera det till Word DOCX- och PowerPoint PPTX-filer medan du använder DocxSaveOptions & PptxSaveOptions klasser som visas nedan.

Java Kod för Excel till Word & PowerPoint konvertering
// load the template file
var wkb = new Workbook("template.xlsx");
// save spreadsheet as DOCX
wkb.save("output.docx", new DocxSaveOptions());
// save spreadsheet as PPTX
wkb.save("output.pptx", new PptxSaveOptions());