DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
EMF

Konvertera CSV till EMF till Java

Höghastighetsbibliotek Java för att konvertera CSV till EMF. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera CSV, EMF och många andra format med Java.

Konvertera CSV till EMF med Java

Hur konverterar jag CSV till EMF? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera CSV till EMF programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara CSV till EMF på Java Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar CSV till EMF i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera CSV till EMF. Ladda upp din CSV-fil och spara den sedan som EMF-fil. För både CSV läsning och EMF skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata EMF innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet CSV.

Gratis app och provkod för att konvertera CSV till EMF online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar CSV till EMF via Java

Behöver du konvertera CSV-filer till EMF programmatiskt? Java-utvecklare kan enkelt konvertera CSV till EMF på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Java-projekt.
 3. Ladda CSV-filen med en instans av Workbook-klassen.
 4. Konvertera CSV till EMF genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från CSV till EMF.

Java bibliotek för att konvertera CSV till EMF

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

CSV Vad är CSV filformatet

Filer med tillägget .csv (Comma Separated Values) representerar vanliga textfiler som innehåller dataposter med kommaseparerade värden. Varje rad i en CSV-fil är en ny post från den uppsättning poster som finns i filen. Sådana filer genereras när dataöverföring är avsedd från ett lagringssystem till ett annat. Eftersom alla applikationer kan känna igen poster separerade med kommatecken, görs import av sådana datafiler till databasen mycket bekvämt. Nästan alla kalkylbladsprogram som Microsoft Excel eller OpenOffice Calc kan importera CSV utan större ansträngning. Data som importeras från sådana filer är ordnade i celler i ett kalkylblad för representation för användaren.

Läs mera

EMF Vad är EMF filformatet

Förbättrat metafilformat (EMF) lagrar grafiska bilder enhetsoberoende. Metafiler för EMF består av poster med variabel längd i kronologisk ordning som kan återge den lagrade bilden efter analys på valfri utenhet. Dessa poster med variabel längd kan vara definitioner av inneslutna objekt, kommandon för ritning och grafikegenskaper som är viktiga för att återge bilden korrekt. När en enhet öppnar en EMF-metafil med sin egen grafikmiljö förblir proportionerna, dimensionerna, färgerna och andra grafiska egenskaper för originalbilden desamma oavsett vilken enhetsplattform som öppnas.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera CSV till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

CSV TILL BMP (Bitmappsbild)
CSV TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
CSV TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
CSV TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
CSV TILL MD (Markdown Language)
CSV TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
CSV TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
CSV TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
CSV TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
CSV TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
CSV TILL TIFF (Taggad bildformat)
CSV TILL TSV (Tab-separerade värden)
CSV TILL TXT (Textdokument)
CSV TILL XLS (Excel binärt format)
CSV TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
CSV TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
CSV TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
CSV TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
CSV TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
CSV TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
CSV TILL XML (Extensible Markup Language)
CSV TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
CSV TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
CSV TILL JPEG (JPEG Bild)