DOCX JPG PDF XML FODS
 Product Family
XLTX

Konvertera FODS till XLTX via Java

FODS till XLTX Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till XLTX med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Hur man konverterar FODS till XLTX med Java

För att rendera FODS till XLTX kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera FODS till XLTX via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera FODS-fil till XLTX på bara några rader kod.

 1. Ladda FODS-fil med en instans av Workbook-klassen1. Ring Workbook.save-metoden1. Passera utdatasökväg med XLTX-tillägg och SaveFormat som parametrar1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande XLTX-filen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

FODS till XLTX Java konverteringskällkod

// ladda FODS-filen i en instans av Workbook
Workbook book = new Workbook("template.fods");
// spara FODS som XLTX
book.save("output.xltx", SaveFormat.AUTO);  
  
 
 • FODS till XLTX Konvertering Live Demos

  Konvertera FODS till XLTX just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din FODS-fil, den konverteras omedelbart till XLTX.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  FODS Vad är FODS filformatet

  En fil med filtillägget .fods är en typ av OpenDocument Spreadsheet-dokumentformat som lagrar data i rader och kolumner. Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna publicerade och underhållna av OASIS. FODS-filer kan inte öppnas med Excel, ett annat kalkylbladsprogram från Microsoft. FODS-filer kan sparas som ODS med LibreOffice och kan konverteras till andra format som XLS och XLSX.

  Läs mera

  XLTX Vad är XLTX filformatet

  Filer med tillägget XLTX representerar Microsoft Excel-mallfiler som är baserade på Office OpenXML-filformatspecifikationerna. Den används för att skapa en standardmallfil som kan användas för att generera XLSX-filer som uppvisar samma inställningar som anges i XLTX-filen.

  Läs mera