DOCX JPG PDF XML HTML
 Product Family
TIFF

Konvertera HTML till TIFF via Java

HTML till TIFF Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till TIFF med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du HTML till TIFF med Java

För att rendera HTML till TIFF kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera HTML till TIFF via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera HTML-fil till TIFF på bara några rader kod.

 1. Ladda HTML-fil med en instans av Workbook1. Välj standard eller valfritt kalkylblad från samlingen1. Skapa och ställ in objektet för ImageOrPrintOptions1. Skapa SheetRender med Worksheet & ImageOrPrintOptions-objekt1. Ring SheetRender.toImage-metoden för att spara resultatet i TIFF-format

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

HTML till TIFF Java omvandlingskällkod

// ladda HTML-filen som ska renderas
Workbook workbook = new Workbook("sourceFile.html");
// komma åt standardkalkylbladet från samlingen
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
// definiera parametrar för den resulterande bilden
ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
options.setOnePagePerSheet(true);
options.setImageType(ImageType.TIFF);
// konvertera kalkylblad till bild i TIFF-format
SheetRender renderer = new SheetRender(worksheet, options);
renderer.toImage(0, "output.tiff");  
 
 • Livedemonstrationer för konvertering av HTML till TIFF

  Konvertera HTML till TIFF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din HTML-fil, den kommer omedelbart att konverteras till TIFF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  HTML Vad är HTML filformatet

  HTML (Hyper Text Markup Language) är tillägget för webbsidor som skapats för visning i webbläsare. HTML, som är känt som webbens språk, har utvecklats med krav på nya informationskrav som ska visas som en del av webbsidor. Den senaste varianten är känd som HTML 5 som ger mycket flexibilitet för att arbeta med språket. HTML-sidor tas antingen emot från servern, där dessa är värd, eller kan också laddas från det lokala systemet. Varje HTML-sida är uppbyggd av HTML-element som formulär, text, bilder, animationer, länkar etc. Dessa element representeras av taggar som img, a, p och flera andra där varje tagg har start och slut. Den kan också bädda in applikationer skrivna på skriptspråk som JavaScript och Style Sheets (CSS) för övergripande layoutrepresentation.

  Läs mera

  TIFF Vad är TIFF filformatet

  TIFF eller TIF, Tagged Image File Format, representerar rasterbilder som är avsedda för användning på en mängd olika enheter som överensstämmer med denna filformatstandard. Den kan beskriva bilevel-, gråskala-, palett-färg- och fullfärgsbilddata i flera färgrymder. Den stöder såväl förlustfria som förlustfria komprimeringssystem för att välja mellan utrymme och tid för applikationer som använder formatet. Formatet är utbyggbart och har genomgått flera revisioner som tillåter inkludering av en obegränsad mängd privat information eller information för speciella ändamål. Formatet är inte maskinberoende och är fritt från gränser som processor, operativsystem eller filsystem.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera HTML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  HTML TILL BMP (Bitmappsbild)
  HTML TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  HTML TILL DIF (Datautbytesformat)
  HTML TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  HTML TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  HTML TILL JPEG (JPEG-bild)
  HTML TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  HTML TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  HTML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  HTML TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  HTML TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  HTML TILL TSV (Tab-separerade värden)
  HTML TILL TXT (Textdokument)
  HTML TILL XLM (Excel makrofil)
  HTML TILL XLS (Excel binärt format)
  HTML TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  HTML TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
  HTML TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
  HTML TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  HTML TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  HTML TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
  HTML TILL JSON (JavaScript-objektnotation)